Ruszamy!
Dodane przez Piterus dnia April 30 2014 18:17:52
Polski Serwer LU-DM rozpoczyna swojÂ? dziaÂ?alnoÂ???.
Kr??tko o projekcie. GÂ???wnym pomysÂ?odawcÂ? i prawowitym wÂ?aÂ?cicielem serwera jest rwwpl - to on stworzyÂ? skrypt oraz zaÂ?oÂ?yÂ? stron?? na kt??rej obecnie przebywasz. DuÂ?y wkÂ?ad w ruszenie wÂ?oÂ?yÂ? takÂ?e eXe^ (praktyczna robota na serwerze: lokalizacje, skiny etc) no i ja jako tester i wsparcie techniczne. Jest to (jeÂ?li si?? nie myl??) druga pr??ba postawienia publicznego serwera na Liberty Unleashed. MajÂ?c na uwadze, Â?e ten multiplayer jest stosunkowo maÂ?o popularny i w przeszÂ?oÂ?ci upadÂ?y nawet serwery pokroju lolmuntary, to chcielibyÂ?my spr??bowa?? i nawet jeÂ?li nie udaÂ?oby si?? zrobi?? jakiejÂ? furory to mie?? po prostu serwer do gry 4fun w liberty city. MyÂ?l??, Â?e kaÂ?de nowo podj??te dziaÂ?anie przyniesie oczekiwany skutek. Zapraszamy do wsp??lnej gry.


Rozszerzona zawarto newsa
Polski Serwer LU-DM rozpoczyna swojÂ? dziaÂ?alnoÂ???.
Kr??tko o projekcie. GÂ???wnym pomysÂ?odawcÂ? i prawowitym wÂ?aÂ?cicielem serwera jest rwwpl - to on stworzyÂ? skrypt oraz zaÂ?oÂ?yÂ? stron?? na kt??rej obecnie przebywasz. DuÂ?y wkÂ?ad w ruszenie wÂ?oÂ?yÂ? takÂ?e eXe^ (praktyczna robota na serwerze: lokalizacje, skiny etc) no i ja jako tester i wsparcie techniczne. Jest to (jeÂ?li si?? nie myl??) druga pr??ba postawienia publicznego serwera na Liberty Unleashed. MajÂ?c na uwadze, Â?e ten multiplayer jest stosunkowo maÂ?o popularny i w przeszÂ?oÂ?ci upadÂ?y nawet serwery pokroju lolmuntary, to chcielibyÂ?my spr??bowa?? i nawet jeÂ?li nie udaÂ?oby si?? zrobi?? jakiejÂ? furory to mie?? po prostu serwer do gry 4fun w liberty city. MyÂ?l??, Â?e kaÂ?de nowo podj??te dziaÂ?anie przyniesie oczekiwany skutek. Zapraszamy do wsp??lnej gry.