Nawigacja

Strona

Strona g¬???wna
Forum
Szukaj
Radiostacje GTA III
Wymiana ButtonamiLU-DM

Regulamin serwera!
Lista ban??w
Historia serwera
Filmiki z LU-DM
Kana¬? YTPoradniki

Konfiguracja czatu
Areny DM
Teleporty
Transport
Bug z myszk¬?

Administracja

* RwwpL
* Piterus


* Wrzosio
* eXe^


* Fox
* Genesis
* Vandi


* Waluta
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~jarzab13
Avatar

Punktacja:
Ogůlne: 110
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~WACEK (59 pkt.)
3) ~Szachu (52 pkt.)
4) ~KarnyBanan (50 pkt.)
5) ~Cement (49 pkt.)
6) ~MATHEO (37 pkt.)

UŅytkownikůw Online
Go∂ci Online: 1
Brak UŅytkownikůw Online

Zarejestrowanych UŅytkownikůw: 64
Najnowszy UŅytkownik: ~Mateuszasdg
Wsp√≥Ňāpraca

Zobacz Temat
Polski Serwer Liberty Unleashed | LU-DM | Propozycje
Autor Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 27-12-2014 19:27
Tu piszcie swoje pomys¬?y dot. VIPA.

np. Vip ma 1.5 razy wi??cej $$ za killa.
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@eXe^
Super Administrator

Dodane dnia 27-12-2014 19:46
/ann, mo¬?liwo¬??? zmiany pogody, most i poci¬?gi.
Do tego doda¬?bym do /admini wed¬?ug rangi, czyli Head, Admini, Vipy.


Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 27-12-2014 20:20
/admini trzeba przepisa?? i tak, bo jest ¬?le napisane ;)
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@eXe^
Super Administrator

Dodane dnia 27-12-2014 20:38
Og??lnie to ¬?adniej by ta komenda wygl¬?da¬?a, gdyby wszystko nie by¬?o napisane na kupie (czytaj w linii tyle ile si?? zmie¬?ci).
Tylko jakie¬?:
** HEAD ADMIN **
- rwwpl
** ADMIN **
- eXe
** VIP **
- Theremin
- Nightvision.

Co¬? w tym stylu + odpowiednie kolorki.
Oczywi¬?cie tyczy si?? to graczy online.


Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 27-12-2014 20:53
eXe napisa¬?/a:
Og??lnie to ¬?adniej by ta komenda wygl¬?da¬?a, gdyby wszystko nie by¬?o napisane na kupie (czytaj w linii tyle ile si?? zmie¬?ci).
Tylko jakie¬?:
** HEAD ADMIN **
- rwwpl
** ADMIN **
- eXe
** VIP **
- Theremin
- Nightvision.

Co¬? w tym stylu + odpowiednie kolorki.
Oczywi¬?cie tyczy si?? to graczy online.


/admini dalej b??d¬? tak samo, tylko ¬?e tak jak ty napisa¬?e¬?, nie w jednej lini. Z reszt¬? sami zobaczycie.

Edit:

/admini gotowe.
Edytowane przez rwwpl dnia 29-12-2014 01:35
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
^Wrzosio
Administrator

Dodane dnia 29-12-2014 15:20
W¬?asny /vipczat mniej kasy za og??lne komendy /heal /fix /flip /wep itp. Mniejsza d¬?ugo¬??? czekania na z/w i /v ew. spawn czo¬?gu.


I told ya.. they're a bunch of wimps!
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@Piterus
Super Administrator

Dodane dnia 01-01-2015 22:36
Wszelkie propozycje mile widziane.
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 05-01-2015 19:36
Ok, aktualny plan wygl¬?da tak.

- Vipa b??dzie mo¬?na kupi?? za ok. $1 000 000 na serwerze (z faktem ¬?e nie ma na co wyda??, to jest ma¬?o). Co nam to daje?

- Zni¬?ki o po¬?owe ceny za /heal, /fix, /flip, /wep itd...

- Zarobki za zabijanie o po¬?owe wi??ksze (mo¬?liwe r??wnie¬? wi??ksze zarobki za transport, paczki itd...).

- Komendy: /vpager, /vsetweather (mo¬?liwe ¬?e co¬? dojdzie jeszcze)

- Mniejszy czas oczekiwania na ponowne u¬?ycie /v, /zw, /heal, /fix, /flip

- Vip chat (admini r??wnie¬? b??d¬? mogli bra?? w nim udzia¬?, ale dla graczy niewidoczny).

KA¬?DY KTO MA AKTUALNIE VIPA, STRACI GO!
Edytowane przez rwwpl dnia 05-01-2015 19:37
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
^Waluta
Administrator

Dodane dnia 28-01-2015 19:56
No to tak VIP na przyk¬?ad m??g¬?by np chowa?? jakie¬? paczki dla gracz mie?? specialn¬? rang?? na forum tak jak i na serwerze r??wnie¬? m??g¬?by respawnowa?? samochody na serwerze. Te¬? m??g¬?by robi?? jakie¬? zabawy typu eventy. Mam nadziej?? ¬?e moje pomys¬?y si?? spodoba¬?y.
52247821 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@Piterus
Super Administrator

Dodane dnia 29-01-2015 19:40
Co do wy¬?ej - paczki tj. walizki czy inne takie g¬?upoty rozk¬?ada admin, chyba nawet ju¬? od 3lvl, wi??c tu akurat jest git. Jakie¬? tam komendy eventowe mia¬?by by?? - zobaczymy co z tego wyniknie.
Btw ka¬?da inicjatywa tj. pomys¬? zawsze w cenie. Wszystkie zostan¬? wzi??te pod dyskusje.
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 09-02-2015 19:32
Temat lock.
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@eXe^
Super Administrator

Dodane dnia 11-04-2015 19:28
Temat zosta¬? zablokowany ze wzgl??du na wycofanie si?? z pocz¬?tkowej opcji kupna VIPa na serwerze za odpowiedni¬? sum??.
Jednak postanowi¬?em ten temat odkopa??, poniewa¬? mam pewn¬? propozycj?? dt. tej rangi.

Proponuj?? p??j¬??? ¬?ladem du¬?ej cz??¬?ci serwer??w z innych MP (SAMP, MTA i wiele wi??cej) czyli VIP przyznawany przez admin??w. Jednak nie tak jak to by¬?o do tej pory, gdzie VIPa mo¬?na by¬?o dosta?? za ¬?adne oczy co troch?? ujmowa¬?o mocy tej rangi.

Moja propozycja jest prosta. VIP'a mo¬?e dosta?? osoba, kt??ra z¬?o¬?y o to podanie w odpowiednim temacie a kt??ra spe¬?nia nast??puj¬?ce warunku (oczywi¬?cie ew do zmiany):


* Aktywno¬??? na serwerze LU-DM,
* Przestrzeganie regulaminu i brak problem??w z dan¬? osoba,
* Przynajmniej 250 score (zabi??),
* Przynajmniej 25 walizek,
* Przynajmniej 25 transport??w,
* Przynajmniej 25 paczek,
* Przynajmniej 50 kod??w.

Oczywi¬?cie spe¬?nianie tych warunk??w wcale nie oznacza jednoznacznego otrzymania rangi VIP. Dodatkowo 6 z 7 cz¬?onk??w administracji (¬?¬?cznie z moderatorami) musi popiera?? podanie osoby ubiegaj¬?cej si?? o rang?? VIP.

Proponuj?? by takich miejsc na VIP-a by¬?o 3 - max. 4. Oczywi¬?cie je¬?li b??dzie ju¬? np 3 VIP'??w nie oznacza to wcale, ¬?e nie mog¬? si?? oni zmieni??.
VIPa mo¬?na straci?? poprzez:

* Brak aktywno¬?ci na serwerze,
* ¬?amanie regulaminu,
* Nadu¬?ywanie komend dost??pnych dla VIP-a.

Je¬?li chodzi o komendy to proponuj?? by ranga VIP by¬?a widoczna w /admini (ew jako¬? inaczej nazwane) + inny kolor ID przy nicku jak to mia¬?o miejsce kiedy¬?.
Dodatkowo mo¬?liwo¬?ci takie jak:

* Zmiana pogody, oraz godziny,
* Mo¬?liwo¬??? w¬?¬?czenia/wy¬?¬?czeni mostu, oraz poci¬?g??w,
* Mo¬?liwo¬??? u¬?ywania /ann oraz /pagera,
* Mo¬?liwo¬??? korzystania z komendy /av (spawn pojazdu bez timera),
* Jaki¬? /vipczat o kt??rym wspomnia¬? Kunio widoczny i z mo¬?liwo¬?ci¬? pisania wy¬?¬?cznie dla VIP??w (i rzecz jasna admin??w),
* Mniejszy koszt u¬?ywania komend takich jak /fix, /flip,
* Mniejszy koszt kupna broni.

Czekam na wasze opinie, za i przeciw. Odno¬?cie si?? do poszczeg??lnych propozycji, a w razie pyta?? - pyta??!

Pozdro.

Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
^Genesis
Administrator

Dodane dnia 11-04-2015 19:38
Kurczaaak pieczoonyy w sosie w¬?asnym, no no no, jestem za, ale jeszcze jedna sprawa, o ile da si?? to wykona?? - a opieraj¬?c si?? na arenach - da si??, proponowa¬?bym mo¬?liwo¬??? VIP'om tajemniczego "znikni??cia" z radar??w za pomoc¬? dost??pnej tylko dla nich cmd. Oczywi¬?cie popieram propozycj?? wy¬?ej.
Genesis Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@eXe^
Super Administrator

Dodane dnia 11-04-2015 19:54
@Gen: No w sumie fakt, te¬? mog¬?em to dopisa?? ale pisa¬?em na szybko¬?ci pr??buj¬?c przenie¬??? wi??ksz¬? cz??¬??? tego co zrodzi¬?o si?? w mojej g¬?owie podczas golenia.

Poza tym jak wiesz nie da si?? ca¬?kowicie wy¬?¬?czy?? blipa, a jedynie zmniejszy?? go do rozmiar??w takich jak na arenach. Do tego bym tak¬?e doda¬? mo¬?liwo¬??? zmiany poziomu alpha dla VIPa.


Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
^Wrzosio
Administrator

Dodane dnia 12-04-2015 10:20
Pomys¬? ciekawy, jednak da¬?bym wi??ksz¬? poprzeczk?? dla kod??w, paczek i transport??w, bo to g??wno mo¬?na zrobi?? zawsze, a nie tak jak z walizk¬? trzeba czeka??, a¬? jak¬?¬? postawimy. Og??lnie jestem za :)


I told ya.. they're a bunch of wimps!
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: Propozycje do funkcji vipa
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 04-05-2015 16:23
Dzisiaj przywr??ci¬?em vipa, jednak postanowi¬?em przywr??ci?? na starych zasadach, czyli trzeba uzbiera?? $2 000 000 aby go kupi??.

Aktualne mo¬?liwo¬?ci (czyli te, kt??re s¬? ju¬? na serwerze) nie s¬? przekre¬?lone. (Pocz¬?tek z postu eXe^, lecz kilka skasowa¬?em (np. podnoszenie mostu, bo transporty staj¬? si?? niewykonalne).

* Zmiana pogody, oraz godziny,
* Mo¬?liwo¬??? u¬?ywania /ann oraz /vpager,
* Mo¬?liwo¬??? korzystania z komendy /av (spawn pojazdu bez timera),
* Jaki¬? /vipczat o kt??rym wspomnia¬? Kunio widoczny i z mo¬?liwo¬?ci¬? pisania wy¬?¬?cznie dla VIP??w (i rzecz jasna admin??w),
* Wi??cej $$ za zabicie gracza.Edytowane przez rwwpl dnia 04-05-2015 16:24
53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Skocz do Forum:
Logowanie
Nazwa UŅytkownika

Has≥o

ZapamiÍtaj mnieZapomniane has≥o?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogĪ dodawaś posty w shoutboksie.

@rwwpl
DATA: 02/07/2015 19:06
To ostatnia wiadomo¬??? na tej stronie ;)

~Cement
DATA: 02/07/2015 17:20
Szachu, Banan to biznesmen. Tego nie skumasz :P

~Szachu
DATA: 02/07/2015 16:42
Poniewa¬? za chwile otworzysz mi??sny , pogrzebowy i mo¬?e kafejk?? internetow¬? :v

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 15:49
Mnie sie boisz? A to czemu?

~Szachu
DATA: 02/07/2015 15:41
Karny , ja si?? cb boje XD

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 14:45
Nied¬?ugo moja Sp??¬?ka wchodzi na RYNEK i b??dzie mozna kupowa?? akcje!

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 14:40
http://www.lu-dm
.y0.pl/forum/viewthre
ad.php?forum_id=20&th
read_id=103#690
http://www.lu-dm.y0.p
l/forum/viewthread.ph
p?forum_id=20&thread_
id=103#690 USLUGI OCHRONIAR

~Apex
DATA: 02/07/2015 02:32
Rw,check your PW

^Vandi
DATA: 01/07/2015 22:57
Gen PW

~Xenon
DATA: 30/06/2015 19:44
Nie ma wyniku z KarnymBananem, 5:0 dla mnie

Ankieta
Kt??r¬? opcje wybieracie?

1. Wy¬?¬?czamy poci¬?gi na serwerze, i zamian za to robi?? /dm pist na jeden z stacji metra.
1. Wy¬?¬?czamy poci¬?gi na serwerze, i zamian za to robi?? /dm pist na jeden z stacji metra.
43% [3 G≥osůw]

2. Wszystko pozostaje tak jak jest (czyli poci¬?g zostaje, a areny nie b??dzie).
2. Wszystko pozostaje tak jak jest (czyli poci¬?g zostaje, a areny nie b??dzie).
57% [4 G≥osůw]

G≥osůw: 7
RozpoczÍta: 17/06/2015 20:49
ZakoŮczona: 17/06/2015 22:37

Archiwum Ankiet
Copyright © 2014-2015

50823 Unikalnych wizyt

Polski Serwer Liberty Unleashed by rww
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2014