Nawigacja

Strona

Strona g¬???wna
Forum
Szukaj
Radiostacje GTA III
Wymiana ButtonamiLU-DM

Regulamin serwera!
Lista ban??w
Historia serwera
Filmiki z LU-DM
Kana¬? YTPoradniki

Konfiguracja czatu
Areny DM
Teleporty
Transport
Bug z myszk¬?

Administracja

* RwwpL
* Piterus


* Wrzosio
* eXe^


* Fox
* Genesis
* Vandi


* Waluta
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~jarzab13
Avatar

Punktacja:
Ogůlne: 110
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~WACEK (59 pkt.)
3) ~Szachu (52 pkt.)
4) ~KarnyBanan (50 pkt.)
5) ~Cement (49 pkt.)
6) ~MATHEO (37 pkt.)

UŅytkownikůw Online
Go∂ci Online: 1
Brak UŅytkownikůw Online

Zarejestrowanych UŅytkownikůw: 64
Najnowszy UŅytkownik: ~Mateuszasdg
Wsp√≥Ňāpraca

Zobacz Temat
Polski Serwer Liberty Unleashed | LU-DM | Poradniki LU-DM
Autor [Poradnik] Transport
^Genesis
Administrator

Dodane dnia 24-03-2015 15:48

Gra??, zachwyca?? si?? widokami mrocznej pogody, wdycha?? wirtualne powietrze Liberty City, czego chcie?? wi??cej? A no, jakiej¬? rozrywki, punktu zaczepienia, czego¬? co sprawi, ¬?e warto na serwer wr??ci??. Z pomoc¬? przybiega nam system transportu, kt??ry ka¬?dy zna, a jednocze¬?nie odnosz?? wra¬?enie, ¬?e jego dzia¬?anie jest strze¬?on¬? pilnie tajemnic¬? - nie chodzi tu o to jak to robi¬? pszcz??¬?ki, ale gdzie transport si?? op¬?aca, a gdzie nie, co warto, czego nie, co jest tak naprawd?? celem przewoz??w, i wiele wi??cej.


Licz?? si?? z uznaniem mnie za wariata i przesadnego maniaka, ale przygotowa¬?em poradnik-instrukcj?? dotycz¬?cy transportu, kt??ry w¬?a¬?nie czytacie. Zamie¬?ci¬?em tu skr??cony, pigu¬?kowy opis oraz subiektywne opinie na temat trasy, oraz istotne informacje takie jak d¬?ugo¬??? trasy czy wynagrodzenie. Je¬?li wi??c kto¬? do transportu dopiero si?? przymierza - zach??cam do ogl??dzin ka¬?dego z okienek z opisem tras przygotowanych dla nas w stoczni Portland.


Zanim zaczniesz jednak wybiera?? konkretn¬? dla siebie tras?? polecam, je¬?li jeszcze tego nie zaliczy¬?e¬?, przejecha?? ka¬?d¬? z nich. Cz??sto mniej op¬?acalne trasy dostarczaj¬? wi??cej frajdy czy wspomnie??, dla kt??rych warto przejecha?? si?? od czasu do czasu z papierem czy cementem. Brzmi jak edukacyjny wyk¬?ad w przedszkolu, ale skoro to poradnik, warto o czym¬? takim napomkn¬???. To co - do dzie¬?a.


Przyst??puj¬?c do pracy jako kierowca dostarczaj¬?cy towary musisz wybra?? dla siebie jaki¬? w??zek. Oczywistym jest, ¬?e do manany nie spakujesz niczego poza papierem albo makaronem, i to te¬? w ¬?ladowych ilo¬?ciach. Skryptowo i moralnie jeste¬?my zmuszeni do wyboru ci??¬?ar??wki lub pojazdu dostawczego, kt??rym zawieziemy nasz towar. Bez tego - ani rusz. Na parkingu obok miejsca za¬?adunku znajduje si?? mn??stwo tego typu pojazd??w, ale zawsze mo¬?emy zespawnowa?? sw??j w¬?asny poprzez komend?? /v czy /car, oczywi¬?cie pod warunkiem, ¬?e b??dzie to pojazd przeznaczony do przewozu towar??w. Mo¬?emy te¬? taki pojazd dowolnie zmodyfikowa?? komendami pokroju /vc i nale¬?y to robi?? sprawie, poniewa¬? gdy za¬?adujemy ju¬? furgonetk?? - nie b??dziemy mogli z naszym mobilem zrobi?? praktycznie niczego.


Osobi¬?cie do przewozu towar??w preferuj?? Rumpo, dobrze sprawuje si?? te¬? Pony (mam tu na my¬?li g¬???wnie osi¬?gi, w ko??cu ka¬?demu z nas zale¬?y na szybkim pozbyciu si?? towaru, zw¬?aszcza w przypadku ryb). Oczywi¬?cie, nikt nie broni za¬?adowa?? do pe¬?na Barracks, je¬?li mamy wystarczaj¬?co odwagi i cierpliwo¬?ci do tego pojazdu - droga wolna. Z naciskiem na 'wolna'. Bez dalszego gl??dzenia, zapraszam do cz??¬?ci opisu tras:


Poradnik oparty na skrypcie serwera "LU-DM" przygotowa¬? Genesis. Wszelkie prawa zastrze¬?one©

Edytowane przez rwwpl dnia 07-04-2015 02:57
Genesis Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
@Piterus
Super Administrator

Dodane dnia 24-03-2015 22:42
Bardzo fajny, ciekawie napisany tekst. Dobra robota. Umie¬?ci si?? go gdzie¬? wy¬?ej mo¬?e wkr??tce.
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
@rwwpl
Super Administrator

Dodane dnia 24-03-2015 23:34
Doda¬?em do nawigacji. (Kt??ra niebawem przejdzie ma¬?a przebudow??).

Co do tematu, to ja nie wiem co napisa??. Sam bym lepszego pewnie nie zrobi¬? ;)


53356025 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
@eXe^
Super Administrator

Dodane dnia 25-03-2015 09:37
Je¬?li chodzi o sam¬? budow?? to poradnik na pi¬?tk??.
Wida?? w¬?o¬?y¬?e¬? w to sporo pracy i zaanga¬?owania, a efekt wida?? na za¬?¬?czonym obrazku, mistrzostwo.

Szkoda tylko, ¬?e ten ca¬?y transport nie jest ¬?adnym wyzwaniem i dostajemy za niego hajs, kt??ry nawet na si¬??? jest ci??¬?ko wyda?? ;P.


Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
^Waluta
Administrator

Dodane dnia 25-03-2015 13:07
Bardzo fajny poradnik. To jest najlepszy poradnik jaki widzia¬?em.
52247821 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
^Wrzosio
Administrator

Dodane dnia 25-03-2015 18:00
- Dobrze zrobiony? Prawda. Wida??, ¬?e musia¬?e¬? troch?? czasu po¬?wi??ci?? na zrobienie zdj???? i innych duperel??w
- Ciekawy? Jak najbardziej, komentarze do ka¬?dej z trasy interesuj¬?ce, jednak to z rybami troch?? przesadzi¬?e¬? :>

Og??lnie na moich zaj??ciach by¬?aby 5, ale to nie s¬? moje zaj??cia. Nic do twojego poradnika nie mam, lecz s¬?dz??, ¬?e jest zbyteczny. Transport ogarnie nawet ¬?rednio rozgarni??ty szympans, gdy¬? wszystkie instrukcje odno¬?nie tego "wklepa¬? do skryptu". Wystarczy za¬?adowa?? byle jaki towar i lecie?? do celu. Lecz i tak zarobionej kasy nie b??dziesz m??g¬? wyda??, bo serwer nie posiada nic do kupienia opr??cz VIPa za bodaj¬?e 1,75 miliona. Powodzenia w transportach.I told ya.. they're a bunch of wimps!
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
@Piterus
Super Administrator

Dodane dnia 25-03-2015 18:54
Kunio napisa¬?/a:
Nic do twojego poradnika nie mam, lecz s¬?dz??, ¬?e jest zbyteczny.


Mo¬?e nie tyle zbyteczny co ci??¬?ko by obecnie co¬? wni??s¬?. Odwali¬?e¬? dobr¬? robot?? i w sumie podobne poradniki mo¬?na zrobi?? do ka¬?dej z atrakcji z serwera, lecz c??¬? z tego skoro czyta to tylko w¬?skie grono graczy bo frekwencja jest taka, a nie inna. Przyda¬?by si?? pot??¬?ny zastrzyk graczy albo chocia¬?by powr??t do czas??w "¬?wietno¬?ci" serwera, kiedy serwer mo¬?e nie by¬? pe¬?ny ale nigdy nie sta¬? pusty. Pom??c by w tym m??g¬? bardziej rozbudowany system Role Play, czyli obecny skrypt + co¬? na w¬?asno¬??? na co mo¬?na by¬?oby wyda?? ci??¬?ko zarobion¬? got??wk??. Mo¬?e te¬? jaka¬? reklama? Ci??¬?ko dzi¬? stwierdzi??...
Edytowane przez Piterus dnia 25-03-2015 18:58
Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik]Transport
^Genesis
Administrator

Dodane dnia 25-03-2015 19:20
Dzi??kuj?? wszystkim za komentarze, co za¬? si?? tyczy "zbyteczno¬?ci i w¬?tpliwo¬?ci, ¬?e wnosi poradnik co¬? do gry" odpowiem w ten spos??b: Owszem, bez niego ka¬?dy obszed¬?by si?? - pe¬?na zgoda. Ale przyznacie, ¬?e tego typu poradniki z pewno¬?ci¬? zach??c¬? nowych u¬?ytkownik??w, graczy, do wej¬?cia na serwer - nawet dla samego przewiezienia ¬?adunku, z ciekawo¬?ci, czy mo¬?e motywacji przeczytanymi opiniami o trasach :)

Nomen omen - dzi??ki za komentarze :)

Pom??c by w tym m??g¬? bardziej rozbudowany system Role Play, czyli obecny skrypt + co¬? na w¬?asno¬??? na co mo¬?na by¬?oby wyda?? ci??¬?ko zarobion¬? got??wk??.

Zdecydowanie tak, czym¬? takim najprostszym mog¬?yby by?? pojazdy, kt??re aktualnie s¬? niczym nieograniczone i darmowe. Co gdyby ka¬?dy gracz m??g¬? spawnowa?? tylko pojazdy z puli w¬?asnych? Zaczynasz mog¬?c zespawnowa?? sobie manank??, ale mo¬?esz, gdy ju¬? uzbierasz ciut kasy, dokupi?? do "puli w¬?asnych pojazd??w" przyk¬?adow¬? blist?? za $20 000. Wydajesz $20 000 - od dzi¬? mo¬?esz spawnowa?? do woli tak jak teraz przez komend?? "/v" Manan?? ale tez i Blist??. Ceny odpowiednie dla marek aut - wtedy jest i gdzie wyda?? kas?? i jednocze¬?nie wprowadzony zostaje pewnego rodzaju presti¬? (¬?a¬?, on ma ju¬? infernusa i przesiada si?? do banshee, a ja dopiero mam kurum?? :( - tego typu rzeczy, motywuj¬?ce do gry, zbierania mamony na co¬? lepszego ni¬? manan??.
Edytowane przez Genesis dnia 25-03-2015 19:21
Genesis Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Autor RE: [Poradnik] Transport
~Szachu
UŅytkownik

Dodane dnia 01-05-2015 20:30
Czekamy na 2 poradnik ( /trans2 ) ;)


51764998 Wy∂lij PrywatnĪ Wiadomo∂ś
Skocz do Forum:
Logowanie
Nazwa UŅytkownika

Has≥o

ZapamiÍtaj mnieZapomniane has≥o?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogĪ dodawaś posty w shoutboksie.

@rwwpl
DATA: 02/07/2015 19:06
To ostatnia wiadomo¬??? na tej stronie ;)

~Cement
DATA: 02/07/2015 17:20
Szachu, Banan to biznesmen. Tego nie skumasz :P

~Szachu
DATA: 02/07/2015 16:42
Poniewa¬? za chwile otworzysz mi??sny , pogrzebowy i mo¬?e kafejk?? internetow¬? :v

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 15:49
Mnie sie boisz? A to czemu?

~Szachu
DATA: 02/07/2015 15:41
Karny , ja si?? cb boje XD

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 14:45
Nied¬?ugo moja Sp??¬?ka wchodzi na RYNEK i b??dzie mozna kupowa?? akcje!

~KarnyBanan
DATA: 02/07/2015 14:40
http://www.lu-dm
.y0.pl/forum/viewthre
ad.php?forum_id=20&th
read_id=103#690
http://www.lu-dm.y0.p
l/forum/viewthread.ph
p?forum_id=20&thread_
id=103#690 USLUGI OCHRONIAR

~Apex
DATA: 02/07/2015 02:32
Rw,check your PW

^Vandi
DATA: 01/07/2015 22:57
Gen PW

~Xenon
DATA: 30/06/2015 19:44
Nie ma wyniku z KarnymBananem, 5:0 dla mnie

Ankieta
Kt??r¬? opcje wybieracie?

1. Wy¬?¬?czamy poci¬?gi na serwerze, i zamian za to robi?? /dm pist na jeden z stacji metra.
1. Wy¬?¬?czamy poci¬?gi na serwerze, i zamian za to robi?? /dm pist na jeden z stacji metra.
43% [3 G≥osůw]

2. Wszystko pozostaje tak jak jest (czyli poci¬?g zostaje, a areny nie b??dzie).
2. Wszystko pozostaje tak jak jest (czyli poci¬?g zostaje, a areny nie b??dzie).
57% [4 G≥osůw]

G≥osůw: 7
RozpoczÍta: 17/06/2015 20:49
ZakoŮczona: 17/06/2015 22:37

Archiwum Ankiet
Copyright © 2014-2015

51004 Unikalnych wizyt

Polski Serwer Liberty Unleashed by rww
Powered by PHP-Fusion v6.01.19 || EF IV by eXtreme Fusion © 2014