Ruszamy!
Dodane przez Piterus dnia April 30 2014 18:17:52
Polski Serwer LU-DM rozpoczyna swoj¬? dzia¬?alno¬???.
Kr??tko o projekcie. G¬???wnym pomys¬?odawc¬? i prawowitym w¬?a¬?cicielem serwera jest rwwpl - to on stworzy¬? skrypt oraz za¬?o¬?y¬? stron?? na kt??rej obecnie przebywasz. Du¬?y wk¬?ad w ruszenie w¬?o¬?y¬? tak¬?e eXe^ (praktyczna robota na serwerze: lokalizacje, skiny etc) no i ja jako tester i wsparcie techniczne. Jest to (je¬?li si?? nie myl??) druga pr??ba postawienia publicznego serwera na Liberty Unleashed. Maj¬?c na uwadze, ¬?e ten multiplayer jest stosunkowo ma¬?o popularny i w przesz¬?o¬?ci upad¬?y nawet serwery pokroju lolmuntary, to chcieliby¬?my spr??bowa?? i nawet je¬?li nie uda¬?oby si?? zrobi?? jakiej¬? furory to mie?? po prostu serwer do gry 4fun w liberty city. My¬?l??, ¬?e ka¬?de nowo podj??te dzia¬?anie przyniesie oczekiwany skutek. Zapraszamy do wsp??lnej gry.


Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Polski Serwer LU-DM rozpoczyna swoj¬? dzia¬?alno¬???.
Kr??tko o projekcie. G¬???wnym pomys¬?odawc¬? i prawowitym w¬?a¬?cicielem serwera jest rwwpl - to on stworzy¬? skrypt oraz za¬?o¬?y¬? stron?? na kt??rej obecnie przebywasz. Du¬?y wk¬?ad w ruszenie w¬?o¬?y¬? tak¬?e eXe^ (praktyczna robota na serwerze: lokalizacje, skiny etc) no i ja jako tester i wsparcie techniczne. Jest to (je¬?li si?? nie myl??) druga pr??ba postawienia publicznego serwera na Liberty Unleashed. Maj¬?c na uwadze, ¬?e ten multiplayer jest stosunkowo ma¬?o popularny i w przesz¬?o¬?ci upad¬?y nawet serwery pokroju lolmuntary, to chcieliby¬?my spr??bowa?? i nawet je¬?li nie uda¬?oby si?? zrobi?? jakiej¬? furory to mie?? po prostu serwer do gry 4fun w liberty city. My¬?l??, ¬?e ka¬?de nowo podj??te dzia¬?anie przyniesie oczekiwany skutek. Zapraszamy do wsp??lnej gry.