W dobie kryzysu...
Dodane przez eXe^ dnia October 02 2014 21:31:30
W dobie kryzysu, kryzysu zwi¬?zanego z aktywno¬?ci¬? w klanie nie jest tak ¬?le, a przynajmniej nie jest tak ¬?le jak mog¬?o by si?? wydawa?? na pierwszy rzut oka...

Min??¬?o prawie p??¬? miesi¬?ca od bardzo dobrej wiadomo¬?ci o uzyskaniu VPS'a przez Rww. Min??¬?o nie wiele mniej odk¬?d podj??to decyzj??, ¬?e serwer b??dzie ca¬?kowicie publiczny i dost??pny w zak¬?adce Internet. Od tego czasu w samym skrypcie pojawi¬?o si?? kilka zmian, zosta¬?o wprowadzonych kilka nowo¬?ci, poprawek. Gdyby¬?my byli developerami VC-MP zapewne podst??p dokonany w przeci¬?gu 2 tygodni zaj¬?¬? by rok, dwa (?). Tutaj oczywi¬?cie niskie pok¬?ony dla Rww, bo to w ko??cu jego zas¬?uga.

Uda¬?o si??, ale czy z tak¬? ekip¬? mog¬?o si?? co¬? nie uda???
Obecnie serwer funkcjonuje bez zarzutu. Cieszy fakt, ¬?e pomimo wielu wprowadzonych zmian s¬? kolejne pomys¬?y i cele, nasz niedoceniany przez niekt??rych skrypter nie ma zamiaru osiada?? na laurach. W dodatku ci¬?gle podsuwane s¬? nowe pomys¬?y i sugestie, a wszystko to z przewodni¬? my¬?l¬?: jak udoskonali?? serwer by by¬? jeszcze lepszy. A wszystko to cieszy podw??jnie po tak d¬?ugiej przerwie. Znikn??li¬?my z listy serwer??w, jak Polska lata wstecz z mapy Europy, po to by wr??ci?? z wi??kszym baga¬?em do¬?wiadcze??, wi??kszymi ch??ciami i motywacj¬? do gry i rozwijania serwera.

Je¬?li chodzi o sam¬? ekip??, to jakie¬? zmiany w niej zasz¬?y patrz¬?c na admin??w serwera przed jego d¬?ug¬? przerw¬?. W ekipie nie masz ju¬? WACKA, Djwo czy HARDKORA. Jest natomiast nowa twarz - Kunio, kt??ry tak naprawd?? od niedawna jest cz??¬?ci¬? moro, a przede wszystkim bardzo wa¬?n¬? cz??¬?ci¬? NAS, admin??w LU-DM. Bardzo chcia¬?bym go pochwali?? za ¬?wie¬?o¬??? kt??r¬? wnosi, za aktywno¬???, ogromny zas??b ch??ci i pomys¬???w. Od niego, a¬? ci??¬?ko si?? nie zarazi?? pozytywn¬? energi¬? ;). No a nasz niezast¬?piony CL, jest tam gdzie jego miejsce, miejsce Head Admina.

Mijaj¬? minuty, godziny, dni, tygodnie. Wydaje mi si??, ¬?e wszystko si?? stabilizuj?? i idzie tylko i wy¬?¬?cznie w dobrym kierunku. Serwer pusty nie stoi bo i gracze na nim graj¬?, ma ju¬? kilku sta¬?ych bywalc??w. Cieszy to, ¬?e w ko??cu udaje si?? wszystkich tych Polak??w (w wi??kszo¬?ci) graj¬?cych w LU zebra?? w jedno miejsce (swoj¬? drog¬? nie wiedzia¬?em, ¬?e a¬? tylu ich gra), na jednym serwerze, na serwerze kt??ry by nie istnia¬?, gdyby nie nasz wk¬?ad, a przede wszystkim wk¬?ad i po¬?wi??cony czas Rww.

VC-MP coraz bardziej odchodzi w niepami????. Nieaktywni klanowicze moro nie graj¬?, a MY - reprezentuj¬?cy aktywnych graczy z tagiem [moro] w tym momencie skupiamy si?? g¬???wnie na LU. Fajnie, ¬?e mimo padni??cia motywu z gr¬? w VC-MP (obecnie) ci¬?gle utrzymujemy kontakt, no a serwer sprawia, ¬?e ci¬?gle ¬?¬?czy nas co¬? wi??cej ni¬? tylko dobre wspomnienia z wsp??lnej gry w VC-MP.

Dwa dni temu na serwerze gra¬?o 10 graczy. Jest to najlepszy wynik odk¬?d serwer powr??ci¬?. Wynik bardzo dobry jak na standardy LU. Cz??sto jak patrz?? w zak¬?adk?? Internet to dziesi??ciu graczy nie ma ¬?¬?cznie na wszystkich serwerach. Przypomn??, ¬?e najwi??cej os??b nasz serwer zarejestrowa¬? w maju, a wynosi¬?a ona 11 graczy online. W dodatku widz?? praktycznie codziennie jakie¬? nowe nicki, nowych polak??w i jest to bardzo dobra prognoza na przysz¬?o¬???.

S¬?owem podsumowania newsa i ostatnich tygodni, wydarze??...
My¬?l??, ¬?e najgorsze jako klanowicze moro mamy za sob¬?. Min¬?¬? czas pustki, monotonii, czas w kt??rym ca¬?kowicie si?? nic nie dzia¬?o. Rww uszcz??¬?liwi¬? wiele os??b tym, ¬?e tego VPS'a nam za¬?atwi¬?. Bo w ko??cu nie zrobi¬? tego dla siebie, zrobi¬? to w imieniu dobra wsp??lnego kolektywu. Mam nadziej??, ¬?e w najbli¬?szym czasie nic nie zak¬???ci nam stabilizacji. Na koniec motywuj¬?ce przys¬?owie, kt??re bardzo dobrze obrazuje to co si?? dzia¬?o w ostatnich tygodniach miesi¬?cach negatywnego i pozytywne wydarzenia w ostatnim czasie. M??wi ono, ¬?e po burzy musi wyj¬??? s¬?o??ce. My pochmurne, deszczowe dni mamy ju¬? za sob¬?, a przed nami prognoza, kt??ra wskazuje na to, ¬?e czekaj¬? nas wy¬?¬?cznie s¬?oneczne dni :). I obrazek jako motywator, kt??ry cieszy oko. Oby nasz serwer jak najcz??¬?ciej mia¬? tylu graczy :).
Pozdrawiam, eXe^.


Rozszerzona zawarto∂ś newsa
W dobie kryzysu, kryzysu zwi¬?zanego z aktywno¬?ci¬? w klanie nie jest tak ¬?le, a przynajmniej nie jest tak ¬?le jak mog¬?o by si?? wydawa?? na pierwszy rzut oka...

Min??¬?o prawie p??¬? miesi¬?ca od bardzo dobrej wiadomo¬?ci o uzyskaniu VPS'a przez Rww. Min??¬?o nie wiele mniej odk¬?d podj??to decyzj??, ¬?e serwer b??dzie ca¬?kowicie publiczny i dost??pny w zak¬?adce Internet. Od tego czasu w samym skrypcie pojawi¬?o si?? kilka zmian, zosta¬?o wprowadzonych kilka nowo¬?ci, poprawek. Gdyby¬?my byli developerami VC-MP zapewne podst??p dokonany w przeci¬?gu 2 tygodni zaj¬?¬? by rok, dwa (?). Tutaj oczywi¬?cie niskie pok¬?ony dla Rww, bo to w ko??cu jego zas¬?uga.

Uda¬?o si??, ale czy z tak¬? ekip¬? mog¬?o si?? co¬? nie uda???
Obecnie serwer funkcjonuje bez zarzutu. Cieszy fakt, ¬?e pomimo wielu wprowadzonych zmian s¬? kolejne pomys¬?y i cele, nasz niedoceniany przez niekt??rych skrypter nie ma zamiaru osiada?? na laurach. W dodatku ci¬?gle podsuwane s¬? nowe pomys¬?y i sugestie, a wszystko to z przewodni¬? my¬?l¬?: jak udoskonali?? serwer by by¬? jeszcze lepszy. A wszystko to cieszy podw??jnie po tak d¬?ugiej przerwie. Znikn??li¬?my z listy serwer??w, jak Polska lata wstecz z mapy Europy, po to by wr??ci?? z wi??kszym baga¬?em do¬?wiadcze??, wi??kszymi ch??ciami i motywacj¬? do gry i rozwijania serwera.

Je¬?li chodzi o sam¬? ekip??, to jakie¬? zmiany w niej zasz¬?y patrz¬?c na admin??w serwera przed jego d¬?ug¬? przerw¬?. W ekipie nie masz ju¬? WACKA, Djwo czy HARDKORA. Jest natomiast nowa twarz - Kunio, kt??ry tak naprawd?? od niedawna jest cz??¬?ci¬? moro, a przede wszystkim bardzo wa¬?n¬? cz??¬?ci¬? NAS, admin??w LU-DM. Bardzo chcia¬?bym go pochwali?? za ¬?wie¬?o¬??? kt??r¬? wnosi, za aktywno¬???, ogromny zas??b ch??ci i pomys¬???w. Od niego, a¬? ci??¬?ko si?? nie zarazi?? pozytywn¬? energi¬? ;). No a nasz niezast¬?piony CL, jest tam gdzie jego miejsce, miejsce Head Admina.

Mijaj¬? minuty, godziny, dni, tygodnie. Wydaje mi si??, ¬?e wszystko si?? stabilizuj?? i idzie tylko i wy¬?¬?cznie w dobrym kierunku. Serwer pusty nie stoi bo i gracze na nim graj¬?, ma ju¬? kilku sta¬?ych bywalc??w. Cieszy to, ¬?e w ko??cu udaje si?? wszystkich tych Polak??w (w wi??kszo¬?ci) graj¬?cych w LU zebra?? w jedno miejsce (swoj¬? drog¬? nie wiedzia¬?em, ¬?e a¬? tylu ich gra), na jednym serwerze, na serwerze kt??ry by nie istnia¬?, gdyby nie nasz wk¬?ad, a przede wszystkim wk¬?ad i po¬?wi??cony czas Rww.

VC-MP coraz bardziej odchodzi w niepami????. Nieaktywni klanowicze moro nie graj¬?, a MY - reprezentuj¬?cy aktywnych graczy z tagiem [moro] w tym momencie skupiamy si?? g¬???wnie na LU. Fajnie, ¬?e mimo padni??cia motywu z gr¬? w VC-MP (obecnie) ci¬?gle utrzymujemy kontakt, no a serwer sprawia, ¬?e ci¬?gle ¬?¬?czy nas co¬? wi??cej ni¬? tylko dobre wspomnienia z wsp??lnej gry w VC-MP.

Dwa dni temu na serwerze gra¬?o 10 graczy. Jest to najlepszy wynik odk¬?d serwer powr??ci¬?. Wynik bardzo dobry jak na standardy LU. Cz??sto jak patrz?? w zak¬?adk?? Internet to dziesi??ciu graczy nie ma ¬?¬?cznie na wszystkich serwerach. Przypomn??, ¬?e najwi??cej os??b nasz serwer zarejestrowa¬? w maju, a wynosi¬?a ona 11 graczy online. W dodatku widz?? praktycznie codziennie jakie¬? nowe nicki, nowych polak??w i jest to bardzo dobra prognoza na przysz¬?o¬???.

S¬?owem podsumowania newsa i ostatnich tygodni, wydarze??...
My¬?l??, ¬?e najgorsze jako klanowicze moro mamy za sob¬?. Min¬?¬? czas pustki, monotonii, czas w kt??rym ca¬?kowicie si?? nic nie dzia¬?o. Rww uszcz??¬?liwi¬? wiele os??b tym, ¬?e tego VPS'a nam za¬?atwi¬?. Bo w ko??cu nie zrobi¬? tego dla siebie, zrobi¬? to w imieniu dobra wsp??lnego kolektywu. Mam nadziej??, ¬?e w najbli¬?szym czasie nic nie zak¬???ci nam stabilizacji. Na koniec motywuj¬?ce przys¬?owie, kt??re bardzo dobrze obrazuje to co si?? dzia¬?o w ostatnich tygodniach miesi¬?cach negatywnego i pozytywne wydarzenia w ostatnim czasie. M??wi ono, ¬?e po burzy musi wyj¬??? s¬?o??ce. My pochmurne, deszczowe dni mamy ju¬? za sob¬?, a przed nami prognoza, kt??ra wskazuje na to, ¬?e czekaj¬? nas wy¬?¬?cznie s¬?oneczne dni :). I obrazek jako motywator, kt??ry cieszy oko. Oby nasz serwer jak najcz??¬?ciej mia¬? tylu graczy :).
Pozdrawiam, eXe^.