Level 3 wybrany && Update 1.5a
Dodane przez rwwpl dnia November 02 2014 20:16:27
Kilka minut temu akurat ja i pit byli¬?my na stronie. Czeka¬?o podanie Zed'a dosy?? popularnego gracza na naszym serwerze. Sam fakt ¬?e zna Liberty City lepiej od 90% spo¬?ecze??stwa LU-DM + gra¬? sporo wcze¬?niej ju¬? u nas da¬?o mu spor¬? szanse na to miejsce. A wi??c od dzisiaj mamy nowego moderatora serwera. My¬?l?? ¬?e b??dzie dobrze si?? sprawowa¬? z t¬? rang¬? na serwerze, i ¬?e nasz serwer zyska, zamiast straci.

Druga nowina to szykuje LU-DM 1.5a. Aktualnie likwiduje resztki skryptu SSF (m??j serwer klanowy z 2012), kt??ry jest b¬???dnie zapisany. Przy okazji poprawi¬?em ju¬? kilka innych dziur, i pewnie dojd¬? nowe (norma). Gdy ju¬? sko??cz?? przepisywa?? skrypt, bior?? si?? za prywatne pojazdy. Nie wiem jaki b??dzie ich los jeszcze. Dodatkowo wiele rzeczy zmieni si?? w propach, kt??re w nowej wersji b??d¬? biznesami. Tak jak to do tej pory by¬?o, b??d¬? dawa?? kas?? oraz uzdrawia?? za darmo. Aktualnie najta??szy biznes kosztuje 400k (600k taniej od najta??szego aktualnie). Kolejna sprawa to masa nowych komend dla mnie, kt??re mi u¬?atwi¬? manipulowaniem biznesami/prywatnymi pojazdami. Kolejn¬? nowo¬?ci¬? b??dzie mo¬?liwo¬??? wej¬?cia z nickiem, kt??ry ma 3 znaki (aktualnie mo¬?na jak ma 4). B??dzie mo¬?na r??wnie¬? wej¬??? pod nicki, kt??re aktualnie nie dzia¬?aj¬?. Zablokowa¬?em mo¬?liwo¬??? wchodzenia z kilku lokalizacji GeoIP. Aktualnie to tyle je¬?eli chodzi o aktualizacje.

//rwwpl
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Kilka minut temu akurat ja i pit byli¬?my na stronie. Czeka¬?o podanie Zed'a dosy?? popularnego gracza na naszym serwerze. Sam fakt ¬?e zna Liberty City lepiej od 90% spo¬?ecze??stwa LU-DM + gra¬? sporo wcze¬?niej ju¬? u nas da¬?o mu spor¬? szanse na to miejsce. A wi??c od dzisiaj mamy nowego moderatora serwera. My¬?l?? ¬?e b??dzie dobrze si?? sprawowa¬? z t¬? rang¬? na serwerze, i ¬?e nasz serwer zyska, zamiast straci.

Druga nowina to szykuje LU-DM 1.5a. Aktualnie likwiduje resztki skryptu SSF (m??j serwer klanowy z 2012), kt??ry jest b¬???dnie zapisany. Przy okazji poprawi¬?em ju¬? kilka innych dziur, i pewnie dojd¬? nowe (norma). Gdy ju¬? sko??cz?? przepisywa?? skrypt, bior?? si?? za prywatne pojazdy. Nie wiem jaki b??dzie ich los jeszcze. Dodatkowo wiele rzeczy zmieni si?? w propach, kt??re w nowej wersji b??d¬? biznesami. Tak jak to do tej pory by¬?o, b??d¬? dawa?? kas?? oraz uzdrawia?? za darmo. Aktualnie najta??szy biznes kosztuje 400k (600k taniej od najta??szego aktualnie). Kolejna sprawa to masa nowych komend dla mnie, kt??re mi u¬?atwi¬? manipulowaniem biznesami/prywatnymi pojazdami. Kolejn¬? nowo¬?ci¬? b??dzie mo¬?liwo¬??? wej¬?cia z nickiem, kt??ry ma 3 znaki (aktualnie mo¬?na jak ma 4). B??dzie mo¬?na r??wnie¬? wej¬??? pod nicki, kt??re aktualnie nie dzia¬?aj¬?. Zablokowa¬?em mo¬?liwo¬??? wchodzenia z kilku lokalizacji GeoIP. Aktualnie to tyle je¬?eli chodzi o aktualizacje.

//rwwpl