Jedziem na pe¬?nej pi¬?dzie!
Dodane przez rwwpl dnia November 22 2014 21:17:33
Sam pocz¬?tek LU-DM mia¬? miejsce ok. 16-18 (jednak logi mam dopiero z 19 kwietnia, poprzednie skasowa¬?em). Wtedy postanowi¬?em zrobi?? taki ma¬?y serwer LU. Nie mia¬? on konkretnej nazwy, dopiero kilka dni p??¬?niej, wraz z piterusem postanowi¬?em da?? nazw?? LU-DM. Serwer wtedy nie mia¬? zapisu kont, gotoloc??w, i przede wszystkim by¬?o tylko kilka komend. Z dnia na dzie??, po szkole siada¬?em na kompa, i poszukuj¬?c ciekawych informacji, pisa¬?em skrypt. Wi??kszo¬??? to by¬?a kopia z serwera SSF/VG, kt??ry by¬? kopi¬? innego serwera z VCMP. W sumie wtedy nie by¬?em nawet skryptorem. W LU z kolei by¬?em jestem i b??d?? tylko szarym graczem, z wy¬?sz¬? rang¬?, i kup¬? hajsu... Postanowi¬?em wykorzysta?? VPS WACKA, aby zrobi?? kolejny (drugi lub trzeci) polski serwer na scenie LU. Okaza¬?o si?? to trudniejsze ni¬? si?? wydawa¬?o. B¬???dy 0.14 by¬?y na tyle wielkie, ¬?e ka¬?dy m??g¬? crashowa??, wy¬?¬?cza?? m??j serwer. Dodatkowo system ban??w by¬? bardzo s¬?aby (brak funkcji LU), mia¬?em ma¬?o opcji, do zablokowania z¬?o¬?liwych graczy. Na dodatek wiecznie kto¬? ustawia¬? 255 graczy online na 40. Zako??czy¬?o si?? wszystko na tym, ¬?e WACEK straci¬? VPS, ja spakowa¬?em pliczki LU-DM do pliku .7z i schowa¬?em na dysku USB. Jako¬? w sierpniu po przerwie, zobaczy¬?em ¬?e jest nowa wersja LU. Sama aktualizacja nie by¬?a dla Windows XP, a wi??c ju¬? jedna wielka lipa, ale z drugiej strony, pokazali ¬?e LU jeszcze nie jest dobite. Kilka dni p??¬?niej wydali wywalczone 0.16 z mo¬?liwo¬?ci¬? grania na XP, oraz nowy system ban??w. Po za tym w poprzedniej wersji 0.15 popsuli odczyt weapons.dat, a wi??c nie mam mo¬?liwo¬?ci edycji parametr??w broni. Od razu rozpakowa¬?em pliki serwera, zaktualizowa¬?em pliczki, i jazda z skryptem, a¬? do teraz. Sierpie??, mimo ¬?e troch?? czasu na dworzu sp??dza¬?em, to w domu jak by¬?em, po¬?wi??ca¬?em czas na rozwijanie LU-DM w podziemiu (na hamachi). A¬? do po¬?owy wrze¬?nia jako¬? pcha¬?em to, poprawi¬?em wtedy wiele drobnych b¬???d??w, doda¬?em kilka nowo¬?ci. Ale pewnego dnia sprawdza¬?em czy paczka zosta¬?a dostarczona do punktu odbioru, i obok email od haphost.com. Sprawdzam, dosta¬?em login i has¬?o do darmowego VPS. Super informacja, od razu odpalam kompa i ogarniam wszystko. Nic kompletnie nie umia¬?em, musia¬?em szybko pobra?? program Putty, i nauczy?? si?? kilku komend w tym programie. Lecz po czasie umiem ju¬? tyle, ile potrzebowa¬?em, aby m??c prowadzi?? serwer. Serwer wtedy dosta¬? kopa w skrypcie, doda¬?em bardzo sporo nowo¬?ci, i gdybym odpali¬? teraz wersje 1.1, to by¬?cie napisali, ¬?e tam nic nie ma, albo nie dzia¬?a. Po pewnym czasie doda¬?em kilka reklam serwera, przez to w odpowiedzi mieli¬?my kilku nowych graczy. Lecz nadal spo¬?ecze??stwo LU jest zbyt za ma¬?e, aby gra??. W najbli¬?szym czasie planuje w¬?a¬?nie rozreklamowa?? serwer na wi??ksz¬? skale. Doko??czy?? 1.5, oraz ruszy?? projekt VC-DM (mam ju¬? podstawk??)! Oto ma¬?a historia serwera.

Na zako??czenie podzi??kowania najwi??ksze dla tester??w, ci co byli od pocz¬?tku do teraz, i mam nadzieje ¬?e b??d¬? jeszcze d¬?ugo: Piterus, eXe^.
Oraz dla tych nieco ¬?wie¬?ych, czyli: Kunio.
Podzi??kowania r??wnie¬? za t¬?umaczenia dla: Kunio, ursusej1999 aka Camil1999.
Na li¬?cie tych, co pomogli jako¬? przy serwerze nie mo¬?e zabrakn¬??? r??wnie¬?: Zed.,
WACEK, djwo, HARDKOR222, Theremin i ca¬?a reszta graczy!

rwwpl aka Lonely aka WuKoS aka YAKUTASHI aka RWW aka Snow (nie ten z moro clan)!
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Sam pocz¬?tek LU-DM mia¬? miejsce ok. 16-18 (jednak logi mam dopiero z 19 kwietnia, poprzednie skasowa¬?em). Wtedy postanowi¬?em zrobi?? taki ma¬?y serwer LU. Nie mia¬? on konkretnej nazwy, dopiero kilka dni p??¬?niej, wraz z piterusem postanowi¬?em da?? nazw?? LU-DM. Serwer wtedy nie mia¬? zapisu kont, gotoloc??w, i przede wszystkim by¬?o tylko kilka komend. Z dnia na dzie??, po szkole siada¬?em na kompa, i poszukuj¬?c ciekawych informacji, pisa¬?em skrypt. Wi??kszo¬??? to by¬?a kopia z serwera SSF/VG, kt??ry by¬? kopi¬? innego serwera z VCMP. W sumie wtedy nie by¬?em nawet skryptorem. W LU z kolei by¬?em jestem i b??d?? tylko szarym graczem, z wy¬?sz¬? rang¬?, i kup¬? hajsu... Postanowi¬?em wykorzysta?? VPS WACKA, aby zrobi?? kolejny (drugi lub trzeci) polski serwer na scenie LU. Okaza¬?o si?? to trudniejsze ni¬? si?? wydawa¬?o. B¬???dy 0.14 by¬?y na tyle wielkie, ¬?e ka¬?dy m??g¬? crashowa??, wy¬?¬?cza?? m??j serwer. Dodatkowo system ban??w by¬? bardzo s¬?aby (brak funkcji LU), mia¬?em ma¬?o opcji, do zablokowania z¬?o¬?liwych graczy. Na dodatek wiecznie kto¬? ustawia¬? 255 graczy online na 40. Zako??czy¬?o si?? wszystko na tym, ¬?e WACEK straci¬? VPS, ja spakowa¬?em pliczki LU-DM do pliku .7z i schowa¬?em na dysku USB. Jako¬? w sierpniu po przerwie, zobaczy¬?em ¬?e jest nowa wersja LU. Sama aktualizacja nie by¬?a dla Windows XP, a wi??c ju¬? jedna wielka lipa, ale z drugiej strony, pokazali ¬?e LU jeszcze nie jest dobite. Kilka dni p??¬?niej wydali wywalczone 0.16 z mo¬?liwo¬?ci¬? grania na XP, oraz nowy system ban??w. Po za tym w poprzedniej wersji 0.15 popsuli odczyt weapons.dat, a wi??c nie mam mo¬?liwo¬?ci edycji parametr??w broni. Od razu rozpakowa¬?em pliki serwera, zaktualizowa¬?em pliczki, i jazda z skryptem, a¬? do teraz. Sierpie??, mimo ¬?e troch?? czasu na dworzu sp??dza¬?em, to w domu jak by¬?em, po¬?wi??ca¬?em czas na rozwijanie LU-DM w podziemiu (na hamachi). A¬? do po¬?owy wrze¬?nia jako¬? pcha¬?em to, poprawi¬?em wtedy wiele drobnych b¬???d??w, doda¬?em kilka nowo¬?ci. Ale pewnego dnia sprawdza¬?em czy paczka zosta¬?a dostarczona do punktu odbioru, i obok email od haphost.com. Sprawdzam, dosta¬?em login i has¬?o do darmowego VPS. Super informacja, od razu odpalam kompa i ogarniam wszystko. Nic kompletnie nie umia¬?em, musia¬?em szybko pobra?? program Putty, i nauczy?? si?? kilku komend w tym programie. Lecz po czasie umiem ju¬? tyle, ile potrzebowa¬?em, aby m??c prowadzi?? serwer. Serwer wtedy dosta¬? kopa w skrypcie, doda¬?em bardzo sporo nowo¬?ci, i gdybym odpali¬? teraz wersje 1.1, to by¬?cie napisali, ¬?e tam nic nie ma, albo nie dzia¬?a. Po pewnym czasie doda¬?em kilka reklam serwera, przez to w odpowiedzi mieli¬?my kilku nowych graczy. Lecz nadal spo¬?ecze??stwo LU jest zbyt za ma¬?e, aby gra??. W najbli¬?szym czasie planuje w¬?a¬?nie rozreklamowa?? serwer na wi??ksz¬? skale. Doko??czy?? 1.5, oraz ruszy?? projekt VC-DM (mam ju¬? podstawk??)! Oto ma¬?a historia serwera.

Na zako??czenie podzi??kowania najwi??ksze dla tester??w, ci co byli od pocz¬?tku do teraz, i mam nadzieje ¬?e b??d¬? jeszcze d¬?ugo: Piterus, eXe^.
Oraz dla tych nieco ¬?wie¬?ych, czyli: Kunio.
Podzi??kowania r??wnie¬? za t¬?umaczenia dla: Kunio, ursusej1999 aka Camil1999.
Na li¬?cie tych, co pomogli jako¬? przy serwerze nie mo¬?e zabrakn¬??? r??wnie¬?: Zed.,
WACEK, djwo, HARDKOR222, Theremin i ca¬?a reszta graczy!

rwwpl aka Lonely aka WuKoS aka YAKUTASHI aka RWW aka Snow (nie ten z moro clan)!