Ma¬?y event | Najlepszego | Beta testy LH-MP
Dodane przez rwwpl dnia December 23 2014 23:16:41
Event planowa¬?em jutro, lecz zrobi?? go pojutrze, czyli 25 grudnia o godzinie 14:00 - 15:00. Event b??dzie kr??tk¬? zabaw¬?, poniewa¬? za du¬?o czasu nie b??d?? mia¬?, ale planuje na pewno: zbieranie walizek (b??dzie ich sporo, oraz b??d¬? ¬?atwe), wykonanie 13 (nowego) transportu, rozdanie pieni??dzy (z kt??rych i tak nie ma ¬?adnego po¬?ytku), sp??dzenia chwili czasu na /gl swieta . W mi??dzyczasie pewnie wpadnie jeszcze jaki¬? pomys¬?. Dodatkowo w najbli¬?sze 3 dni, nie b??d¬? wliczane do statystyk ¬?mierci. Zrobi¬?em te¬? ma¬?a mapk??:W mi??dzy czasie, multiplayer do mafii 1 organizuje beta testy swojego multiplayera, r??wnie¬? 25 grudnia. Zapraszamy do testowania -> www.lh-mp.eu

//rwwpl@eXe^:
No to i ode mnie wszystkiego najlepszego. Samych pozytyw??w.
Macie z dedykacj¬?, yooo.


Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Event planowa¬?em jutro, lecz zrobi?? go pojutrze, czyli 25 grudnia o godzinie 14:00 - 15:00. Event b??dzie kr??tk¬? zabaw¬?, poniewa¬? za du¬?o czasu nie b??d?? mia¬?, ale planuje na pewno: zbieranie walizek (b??dzie ich sporo, oraz b??d¬? ¬?atwe), wykonanie 13 (nowego) transportu, rozdanie pieni??dzy (z kt??rych i tak nie ma ¬?adnego po¬?ytku), sp??dzenia chwili czasu na /gl swieta . W mi??dzyczasie pewnie wpadnie jeszcze jaki¬? pomys¬?. Dodatkowo w najbli¬?sze 3 dni, nie b??d¬? wliczane do statystyk ¬?mierci. Zrobi¬?em te¬? ma¬?a mapk??:W mi??dzy czasie, multiplayer do mafii 1 organizuje beta testy swojego multiplayera, r??wnie¬? 25 grudnia. Zapraszamy do testowania -> www.lh-mp.eu

//rwwpl@eXe^:
No to i ode mnie wszystkiego najlepszego. Samych pozytyw??w.
Macie z dedykacj¬?, yooo.