Nowe areny /dm, poprawki itd...
Dodane przez rwwpl dnia December 25 2014 01:01:54
Dzi¬? postanowi¬?em zrobi?? 2 nowe areny /dm. Jest to arena na palk?? baseball'ow¬?, oraz UZI. Wiem ¬?e bardzo dawno temu to obiecywa¬?em, dojdzie jeszcze arena na snipe, ale dzi¬? ju¬? nie mam ochoty tego robi?? (jest 1:00 w nocy). Dzisiaj na serwerze poprawi¬?em r??wnie¬? mas?? b¬???d??w, mi??dzy innymi: B¬?¬?d z rejestracj¬?, gdy kto¬? wpisywa¬? /register, pisa¬?o ¬?e gracz jest zarejestrowany, lecz gdy wpisywa¬? /login, pisa¬?o ¬?e gracz nie jest zarejestrowany. Poprawi¬?em bankomaty, doda¬?em 2 nowe komendy admina (/delmoneyall, /addmoneyall), poprawi¬?em b¬?¬?d, gdy kogo¬? wywali z gry z powodu edytowanych plik??w, a nast??pnie pisa¬?o ¬?e kto¬? gra z tym UID. Wy¬?¬?czy¬?em r??wnie¬? chwilowo /solo (a¬? sko??cz??, a b??dzie troch?? tego). A wi??c post??p jest spory, i to wszystko przez jeden dzie??. G¬???wnie o b¬???dach si?? dowiedzia¬?em dzi??ki dzisiejszej aktywno¬?ci graczy, za co dzi??kuje. Mi¬?ej gry//rwwpl
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Dzi¬? postanowi¬?em zrobi?? 2 nowe areny /dm. Jest to arena na palk?? baseball'ow¬?, oraz UZI. Wiem ¬?e bardzo dawno temu to obiecywa¬?em, dojdzie jeszcze arena na snipe, ale dzi¬? ju¬? nie mam ochoty tego robi?? (jest 1:00 w nocy). Dzisiaj na serwerze poprawi¬?em r??wnie¬? mas?? b¬???d??w, mi??dzy innymi: B¬?¬?d z rejestracj¬?, gdy kto¬? wpisywa¬? /register, pisa¬?o ¬?e gracz jest zarejestrowany, lecz gdy wpisywa¬? /login, pisa¬?o ¬?e gracz nie jest zarejestrowany. Poprawi¬?em bankomaty, doda¬?em 2 nowe komendy admina (/delmoneyall, /addmoneyall), poprawi¬?em b¬?¬?d, gdy kogo¬? wywali z gry z powodu edytowanych plik??w, a nast??pnie pisa¬?o ¬?e kto¬? gra z tym UID. Wy¬?¬?czy¬?em r??wnie¬? chwilowo /solo (a¬? sko??cz??, a b??dzie troch?? tego). A wi??c post??p jest spory, i to wszystko przez jeden dzie??. G¬???wnie o b¬???dach si?? dowiedzia¬?em dzi??ki dzisiejszej aktywno¬?ci graczy, za co dzi??kuje. Mi¬?ej gry//rwwpl