Administracja || Co dalej z serwerem?
Dodane przez Piterus dnia December 26 2014 22:01:57
Witajcie!
To zn??w ja - ten, kt??rego mia¬?o ju¬? tu nie by??, ale po konsultacjach z Rww doszli¬?my do wniosku, ¬?e moja obecno¬??? dzia¬?a tu pozytywnie, wi??c ok. Powiedzmy, ¬?e wr??ci¬?em chocia¬? bardziej w roli koordynatora, pomocnika guru duchowego (dobra przeginam :>). Raczej jaki¬? super aktywny nie b??d?? bo nie mam do tego ani ch??ci, ani czasu ale jak co¬? potrzeba to ch??tnie pomog?? i pogram.
Dosz¬?o tak¬?e to pewnych zmian w panelu admin??w po lewej, a raczej dojdzie bo w chwili pisania newsa brakuje jeszcze nowej rangi. Ot??¬? Rww awansowa¬? (si??) na 6 czyli na nowo powsta¬?¬? rang?? Super Head Admina do czego ma pe¬?ne prawo bo to dzi??ki jego zas¬?udze dzia¬?a ten serwer i jest jego g¬???wnym w¬?a¬?cicielem (w praktyce jak co¬? wi??kszego odwali b??dzie na niego). My tj. ja i eXe^ b??dziemy na 5lvl czyli Vice Head Adminie jako ¬?e byli¬?my przy powstawaniu tego serwera i jeste¬?my czy tam byli¬?my jego g¬???wnymi testerami. Wrzosio i Fox dostali 4lvl. Niech nikt nie my¬?li, ¬?e jest do degradacja Kunia - dalej jest tu bardzo wa¬?n¬? postaci¬?, lecz podj??li¬?my decyzj??, ¬?e ten level b??dzie dla niego bardziej odpowiedni.
Nie ma co ukrywa??, ¬?e "co¬? tam ruszy¬?o" na serwerze. Wiadomo r??wnie¬?, ¬?e to dzi??ki Wam - graczom. Bardzo si?? cieszymy, ¬?e serwer nie ¬?wieci pustkami. Wiemy r??wnie¬?, ¬?e tak nie b??dzie zawsze. Mam jednak nadziej??, ¬?e tym razem serwer z tego powodu nie zniknie z publicznej listy. Oby sta¬? jak najd¬?u¬?ej.
Rozszerzona zawarto∂ś newsa