¬?wiat u st??p
Dodane przez eXe^ dnia December 27 2014 18:55:24
Tytu¬?em newsa nawi¬?zuj¬?c do powie¬?ci autorstwa Lokko Lesley'a.

Cofnijmy si?? pami??ciom kilka krok??w w przesz¬?o¬???. Dok¬?adnie do dnia 26 pa¬?dziernika 2014 roku. Czemu akurat do tej daty? Gdy¬? jest to data niezwykle wa¬?na dla historii LU-DM, poniewa¬? jest to data oznaczaj¬?ca pobity rekord graczy na naszym serwerze. Wtedy podczas zorganizowanego eventu (2giego w historii serwera), najwi??ksza ilo¬??? graczy wynios¬?a - 16. Czemu o tym wspominam? Gdy¬? ten rekord jest ju¬? nieaktualny!
Dok¬?adnie dzi¬? tj. 27 grudnia 2014 roku ¬?¬?czny rekord graczy na serwerze LU-DM wyni??s¬? 19 graczy!

Ogromne podzi??kowania dla graczy, kt??rzy nas nie opu¬?cili, oraz dla tych nowych, kt??rzy do¬?¬?czyli do gry na naszym serwerze.
Jest to tym bardziej wi??kszy sukces dla serwera, bo przecie¬? nie tak dawno jedyna prognoza jaka widnia¬?a nad serwerem, by¬? jego koniec.
Serdecznie zapraszam do wsp??lnej gry.
Pozdrawiam, eXe^.Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Tytu¬?em newsa nawi¬?zuj¬?c do powie¬?ci autorstwa Lokko Lesley'a.

Cofnijmy si?? pami??ciom kilka krok??w w przesz¬?o¬???. Dok¬?adnie do dnia 26 pa¬?dziernika 2014 roku. Czemu akurat do tej daty? Gdy¬? jest to data niezwykle wa¬?na dla historii LU-DM, poniewa¬? jest to data oznaczaj¬?ca pobity rekord graczy na naszym serwerze. Wtedy podczas zorganizowanego eventu (2giego w historii serwera), najwi??ksza ilo¬??? graczy wynios¬?a - 16. Czemu o tym wspominam? Gdy¬? ten rekord jest ju¬? nieaktualny!
Dok¬?adnie dzi¬? tj. 27 grudnia 2014 roku ¬?¬?czny rekord graczy na serwerze LU-DM wyni??s¬? 19 graczy!

Ogromne podzi??kowania dla graczy, kt??rzy nas nie opu¬?cili, oraz dla tych nowych, kt??rzy do¬?¬?czyli do gry na naszym serwerze.
Jest to tym bardziej wi??kszy sukces dla serwera, bo przecie¬? nie tak dawno jedyna prognoza jaka widnia¬?a nad serwerem, by¬? jego koniec.
Serdecznie zapraszam do wsp??lnej gry.
Pozdrawiam, eXe^.