Szcz??¬?liwego Nowego Roku! | Podzi??kowania
Dodane przez Wrzosio dnia January 01 2015 17:34:52
W sumie mia¬?em to napisa?? wczoraj, ale dobra...

Drodzy gracze,
z okazji Nowego Roku ¬?ycz?? wam samych sukces??w, du¬?o frag??w ;>, zdrowia, pomy¬?lno¬?ci i innych tego typu pierd??¬?, ¬?eby rok 2015 by¬? lepszym od 2014, ¬?eby¬?cie wi??cej czasu sp??dzali na serwerze (Bynajmniej jak ka¬?dy mo¬?e :>).

Przy okazji chcia¬?bym podzi??kowa?? osobom, dzi??ki kt??rym znalaz¬?em si?? na tej stronie, serwerze. Niskie pok¬?ony dla rwwpl, gdy¬? dzi??ki jego ponad p??¬?rocznej pracy mamy serwer w takie postaci. Podzi??kowania dla administracji, kt??ra swoim ogarem i "¬?wie¬?o¬?ci¬?" daje serwerowi co¬?, czego nigdy nie czu¬?em na innych serwerach w innych grach. Podzi??kowania dla was, graczy, gdy¬? to wy tworzycie serwer i tylko dzi??ki wam on istniej??. Dzi??kuj??.

Szcz??¬?liwego Nowego Roku
¬?yczy Kunio.


<28/12/2014 - 13:26:30> [CHAT] UnknownPlayer3333: why polish always say kurwa
<28/12/2014 - 13:26:37> [CHAT] UnknownPlayer3333: polish are funny
<28/12/2014 - 13:26:45> [CHAT] UnknownPlayer3333: they always say kurwa

Rozszerzona zawarto∂ś newsa
W sumie mia¬?em to napisa?? wczoraj, ale dobra...

Drodzy gracze,
z okazji Nowego Roku ¬?ycz?? wam samych sukces??w, du¬?o frag??w ;>, zdrowia, pomy¬?lno¬?ci i innych tego typu pierd??¬?, ¬?eby rok 2015 by¬? lepszym od 2014, ¬?eby¬?cie wi??cej czasu sp??dzali na serwerze (Bynajmniej jak ka¬?dy mo¬?e :>).

Przy okazji chcia¬?bym podzi??kowa?? osobom, dzi??ki kt??rym znalaz¬?em si?? na tej stronie, serwerze. Niskie pok¬?ony dla rwwpl, gdy¬? dzi??ki jego ponad p??¬?rocznej pracy mamy serwer w takie postaci. Podzi??kowania dla administracji, kt??ra swoim ogarem i "¬?wie¬?o¬?ci¬?" daje serwerowi co¬?, czego nigdy nie czu¬?em na innych serwerach w innych grach. Podzi??kowania dla was, graczy, gdy¬? to wy tworzycie serwer i tylko dzi??ki wam on istniej??. Dzi??kuj??.

Szcz??¬?liwego Nowego Roku
¬?yczy Kunio.


<28/12/2014 - 13:26:30> [CHAT] UnknownPlayer3333: why polish always say kurwa
<28/12/2014 - 13:26:37> [CHAT] UnknownPlayer3333: polish are funny
<28/12/2014 - 13:26:45> [CHAT] UnknownPlayer3333: they always say kurwa