Szykuj¬? si?? zmiany?
Dodane przez rwwpl dnia January 16 2015 01:01:33
TAK! B??dzie kilka nowo¬?ci, usprawnie??, pseudo regulamin (dla jasno¬?ci, za co dajemy kary).

Zacznijmy od ko??ca, a wi??c od pseudo regulaminu, kt??ry bardziej przypomina Taryfikator Kar:


* Spawn-Kill (SK), Car-Kill (CK) - Utopienie.
* Celowe namawianie do /q - Warn 5-10%.
* Nabijanie czego kolwiek - Warn 15%.
* Obra¬?liwe nicki (nowy gracz) - Kick, za 3 razem ban.
* Obra¬?liwe nicki (przez /zmiennick) - Warn 5-10%.
* Bugowanie skryptu - Ban.
* Spamowanie, prowokacje i obra¬?anie - Mute (niebawem lepszy skrypt dot. mute).
* Wspomagacze, cheaty, hacki itd... - Ban


Czym jest poj??cie Warn? Wraz z aktualizacj¬? 1.5c wejdzie komenda dla admina 4 poziomu ./warn [%%] [pow??d]. Dodatkowo planuje usprawni?? /mute. My¬?l?? ¬?e pomys¬? z warnami si?? dobrze przyjmie, na samp si?? to chwali, wi??c tu mo¬?na spr??bowa??.

Kilka nowo¬?ci? Na razie nic dok¬?adnie nie pisze co si?? pojawi (bo wyjdzie jak z derbami, kt??rych do tej pory nie ma), wiadomo ¬?e b??dzie vip (10-15% zrobione, nie mam ostatnio ochoty robi?? tego). Doda¬?em r??wnie¬? ma¬?o wa¬?n¬? komend?? /kraj dla gracza. Mo¬?liwe ¬?e jeszcze pojawi si?? w 1.5b (je¬?eli b??dzie potrzebna aktualizacja). A propo vipa, postanowi¬?em zmieni?? cen?? z [$1 000 000] na [$ 1 750 000]. Pow??d jest prosty, widz?? ¬?e kilka os??b ma ju¬? sporo kasy, a wi??c jednak da si?? zarobi??. Wszyscy ci co maj¬? vipa, prawdopodobnie go strac¬?, lecz mo¬?liwe ¬?e powstanie jeszcze inna ranga. Zobaczymy...

Ostatnia wiadomo¬???. Postanowi¬?em zrobi?? event z okazji 1 roku LU-DM jako¬? w okolicach 19 kwietnia. Co dok¬?adnie b??dzie, o kt??rej itd... nie wiem, jeszcze jest sporo czasu aby to ustali??.//rwwpl
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
TAK! B??dzie kilka nowo¬?ci, usprawnie??, pseudo regulamin (dla jasno¬?ci, za co dajemy kary).

Zacznijmy od ko??ca, a wi??c od pseudo regulaminu, kt??ry bardziej przypomina Taryfikator Kar:


* Spawn-Kill (SK), Car-Kill (CK) - Utopienie.
* Celowe namawianie do /q - Warn 5-10%.
* Nabijanie czego kolwiek - Warn 15%.
* Obra¬?liwe nicki (nowy gracz) - Kick, za 3 razem ban.
* Obra¬?liwe nicki (przez /zmiennick) - Warn 5-10%.
* Bugowanie skryptu - Ban.
* Spamowanie, prowokacje i obra¬?anie - Mute (niebawem lepszy skrypt dot. mute).
* Wspomagacze, cheaty, hacki itd... - Ban


Czym jest poj??cie Warn? Wraz z aktualizacj¬? 1.5c wejdzie komenda dla admina 4 poziomu ./warn [%%] [pow??d]. Dodatkowo planuje usprawni?? /mute. My¬?l?? ¬?e pomys¬? z warnami si?? dobrze przyjmie, na samp si?? to chwali, wi??c tu mo¬?na spr??bowa??.

Kilka nowo¬?ci? Na razie nic dok¬?adnie nie pisze co si?? pojawi (bo wyjdzie jak z derbami, kt??rych do tej pory nie ma), wiadomo ¬?e b??dzie vip (10-15% zrobione, nie mam ostatnio ochoty robi?? tego). Doda¬?em r??wnie¬? ma¬?o wa¬?n¬? komend?? /kraj dla gracza. Mo¬?liwe ¬?e jeszcze pojawi si?? w 1.5b (je¬?eli b??dzie potrzebna aktualizacja). A propo vipa, postanowi¬?em zmieni?? cen?? z [$1 000 000] na [$ 1 750 000]. Pow??d jest prosty, widz?? ¬?e kilka os??b ma ju¬? sporo kasy, a wi??c jednak da si?? zarobi??. Wszyscy ci co maj¬? vipa, prawdopodobnie go strac¬?, lecz mo¬?liwe ¬?e powstanie jeszcze inna ranga. Zobaczymy...

Ostatnia wiadomo¬???. Postanowi¬?em zrobi?? event z okazji 1 roku LU-DM jako¬? w okolicach 19 kwietnia. Co dok¬?adnie b??dzie, o kt??rej itd... nie wiem, jeszcze jest sporo czasu aby to ustali??.//rwwpl