Aktywno¬??? serwera || Kr??tko o VCMP
Dodane przez Piterus dnia January 30 2015 20:04:17
Dzi¬? patrz¬?c na stron?? pomy¬?la¬?em, ¬?e to doskona¬?a chwila by napisa?? kilka s¬???w w newsie.
Serwer jak na warunki LU trzyma si?? dobrze. S¬? dni ¬?e ¬?wieci pustkami to fakt, ale s¬? i chwile, ¬?e gra naprawd?? sporo os??b przez ca¬?y dzie??. St¬?d pro¬?ba do admin??w by w miar?? mo¬?liwo¬?ci gdy widz¬? jakie¬? osoby na serwerze, ¬?eby si?? pokazali i pomogli czy tam od tak pograli bo wiadomo, ¬?e w kilku gra idzie zawsze lepiej, szczeg??lnie, ¬?e zainteresowanie Liberty Unleashed nie maleje. Nie mo¬?emy zapomina??, ¬?e jeste¬?my jedynym polskim serwerem i jednym z g¬???wnych na LU i powinny¬?my trzyma?? poziom. Co do skryptu i ewentualnych nowo¬?ci to wszystko zale¬?y od Rww - od siebie mog?? tylko doda??, ¬?e dla mnie serwer jest bliski perfekcji pod wzgl??dem nowinek.

Tymczasem w VCMP o 0.4 wielu przestaje nawet my¬?le??. Wystarczy spojrze?? na liczb?? graczy na 0.3 i 0.4 i refleksje nasuwaj¬? si?? same. Tymczasem na scen?? (swoj¬? drog¬? jakie to popularne s¬?owo w VCMP) wr??ci¬? klan Desert Storm z wieloma do¬?wiadczonymi ju¬? graczami jak i kilkoma nowymi twarzami - tak¬?e z naszego sk¬?adu administracyjnego. Powsta¬? tak¬?e serwer, kt??ry wreszcie stanowi jak¬?¬? sensown¬? alternatyw?? od czas??w moro dla obecnego, wiadomego monopolu. Czy projekt przetrwa w tych trudnych momentach multi? Czas poka¬?e. Odno¬?nik do strony w dziale wsp??¬?praca.

Tymczasem tyle. Pozdrowienia dla zaczynaj¬?cych ferie i jeszcze wi??ksze dla ko??cz¬?cych. Yo!
Rozszerzona zawarto∂ś newsa