Nowe LU-DM w drodze.
Dodane przez rwwpl dnia February 21 2015 00:34:30
Z update 1.5c lipa, nie chce mi si?? tam grzeba??. Postanowi¬?em przepisa?? skrypt od 0. Ostatnio mia¬?em troch?? lipny tydzie?? do robienia takich rzeczy, wi??c post??p jest niewielki (Rejestracja, kilka komend gracza, teleporty). Og??lnie serwer b??dzie ju¬? przygotowywany pod nowy, mocniejszy VPS, a wi??c postaram si?? wykorzysta?? jeszcze wi??cej funkcji, jakie daje nam LU i pomys¬?owo¬??? graczy. Na pewno przed eventem b??dzie ju¬? nowa wersja. Zmiany na nowej wersji b??d¬? nie wielkie, dojdzie kilka rzeczy, kilka mo¬?liwe odejdzie (nie wiem). Dla mnie b??dzie to pozytywny update, poniewa¬? pokazuje kilka b¬???d??w w skrypcie (wiadomo ¬?e jaki¬? tam zostanie, ale b??dzie mniej ni¬? jest aktualnie) oraz pouk¬?adam sobie ¬?adnie skrypt, bo na 1.5 si?? ¬?mietnik zrobi¬?. Pociesza mnie fakt, ¬?e mam spore grono Tester??w, kt??rzy bardzo u¬?atwiaj¬? testowanie. Wiadomo, wi??cej os??b co¬? testuje, to wi??cej b¬???d??w si?? znajdzie, bo ka¬?dy na co¬? innego zwraca uwag??. Jedn¬? z z¬?ych wiadomo¬?ci dot. tego update, to wyczyszczenie bazy danych (brak kont). Niczego nie b??d?? przenosi¬? z starego LU-DM.

Do tester??w: W przegl¬?darce pod gamemode jest [ cyfra ] po wersji skryptu. Je¬?eli jest wi??ksza od ostatniej wizyty, to znaczy ¬?e co¬? doda¬?em/poprawi¬?em ;)Edit (27.02.15 / 23:30)

Kolejne aktualizacje wprowadzaj¬? ju¬? prawie wszystkie komendy gracza dost??pne na starym LU-DM. Zosta¬? do zrobienia jeszcze transport, z tych g¬???wniejszych rzeczy. W mi??dzy czasie stworzy¬?em 100 nowych kod??w do przepisywania, oraz troch?? lepszy wygl¬?d informacji, gdy wchodzimy na serwer z zbanowanym kontem.

Inne info, strona w¬?a¬?nie zaraz przekroczy pr??g 10GB transferu przez ca¬?y okres oraz 10k unikalnych wizyt. ;)


Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Z update 1.5c lipa, nie chce mi si?? tam grzeba??. Postanowi¬?em przepisa?? skrypt od 0. Ostatnio mia¬?em troch?? lipny tydzie?? do robienia takich rzeczy, wi??c post??p jest niewielki (Rejestracja, kilka komend gracza, teleporty). Og??lnie serwer b??dzie ju¬? przygotowywany pod nowy, mocniejszy VPS, a wi??c postaram si?? wykorzysta?? jeszcze wi??cej funkcji, jakie daje nam LU i pomys¬?owo¬??? graczy. Na pewno przed eventem b??dzie ju¬? nowa wersja. Zmiany na nowej wersji b??d¬? nie wielkie, dojdzie kilka rzeczy, kilka mo¬?liwe odejdzie (nie wiem). Dla mnie b??dzie to pozytywny update, poniewa¬? pokazuje kilka b¬???d??w w skrypcie (wiadomo ¬?e jaki¬? tam zostanie, ale b??dzie mniej ni¬? jest aktualnie) oraz pouk¬?adam sobie ¬?adnie skrypt, bo na 1.5 si?? ¬?mietnik zrobi¬?. Pociesza mnie fakt, ¬?e mam spore grono Tester??w, kt??rzy bardzo u¬?atwiaj¬? testowanie. Wiadomo, wi??cej os??b co¬? testuje, to wi??cej b¬???d??w si?? znajdzie, bo ka¬?dy na co¬? innego zwraca uwag??. Jedn¬? z z¬?ych wiadomo¬?ci dot. tego update, to wyczyszczenie bazy danych (brak kont). Niczego nie b??d?? przenosi¬? z starego LU-DM.

Do tester??w: W przegl¬?darce pod gamemode jest [ cyfra ] po wersji skryptu. Je¬?eli jest wi??ksza od ostatniej wizyty, to znaczy ¬?e co¬? doda¬?em/poprawi¬?em ;)Edit (27.02.15 / 23:30)

Kolejne aktualizacje wprowadzaj¬? ju¬? prawie wszystkie komendy gracza dost??pne na starym LU-DM. Zosta¬? do zrobienia jeszcze transport, z tych g¬???wniejszych rzeczy. W mi??dzy czasie stworzy¬?em 100 nowych kod??w do przepisywania, oraz troch?? lepszy wygl¬?d informacji, gdy wchodzimy na serwer z zbanowanym kontem.

Inne info, strona w¬?a¬?nie zaraz przekroczy pr??g 10GB transferu przez ca¬?y okres oraz 10k unikalnych wizyt. ;)