VC-DM 0.4
Dodane przez rwwpl dnia April 19 2015 00:06:33
Dobra, od wczoraj powoli b??d?? pracowa¬? nad skryptem VC-DM 0.4. B??dzie to og??lnie kopia LU-DM, lecz b??dzie kilka r??¬?ni??. Aktualnie na serwerze prawie nic nie ma, doda¬?em tylko kilka komend. Po za tym ¬?e /v jest zbugowane (nie wszystkie nazwy pojazd??w dzia¬?aj¬?, ju¬? b¬?¬?d zg¬?osi¬?em tutaj -> Kliknij tu). Doda¬?em te¬? kilka pojazd??w na mapie, ale z czasem pojawi si?? ich wi??cej, a serwer zacznie przypomina?? LU-DM. Aktualnie to chyba na tyle.

IP: 185.49.15.103:6000

Serwer jest online, tylko nie jest widoczny na li¬?cie serwer??w (nie widz?? sensu aby by¬?, skoro nic na nim jeszcze nie ma).
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Dobra, od wczoraj powoli b??d?? pracowa¬? nad skryptem VC-DM 0.4. B??dzie to og??lnie kopia LU-DM, lecz b??dzie kilka r??¬?ni??. Aktualnie na serwerze prawie nic nie ma, doda¬?em tylko kilka komend. Po za tym ¬?e /v jest zbugowane (nie wszystkie nazwy pojazd??w dzia¬?aj¬?, ju¬? b¬?¬?d zg¬?osi¬?em tutaj -> Kliknij tu). Doda¬?em te¬? kilka pojazd??w na mapie, ale z czasem pojawi si?? ich wi??cej, a serwer zacznie przypomina?? LU-DM. Aktualnie to chyba na tyle.

IP: 185.49.15.103:6000

Serwer jest online, tylko nie jest widoczny na li¬?cie serwer??w (nie widz?? sensu aby by¬?, skoro nic na nim jeszcze nie ma).