LU-DM - Serwer kt??ry istnia¬? miesi¬?c...
Dodane przez rwwpl dnia June 24 2014 23:12:19
Dzisiaj sobie podsumowa¬?em og??lnie my¬?li na temat tego serwera. Wywnioskowa¬?em ¬?e serwer da¬? rade si?? utrzyma?? miesi¬?c (gdyby nie problemy z VPS, to mo¬?liwe ¬?e by¬? by teraz, ale pewnie ukryty ze wzgl??du na magiczne bugowanie serwera). W sumie dzi??ki temu skryptowi, zrobi¬?em kolejny krok w skrypowaniu squirrel, wiem co kiedy¬? robi¬?em ¬?le ale pewnie jeszcze masa b¬???d??w przedemn¬?, przez moj¬? nieuwag?? oraz po¬?piech. Ale jak zawsze gdy mi ju¬? co¬? wychodzi, to nagle co¬? si?? wali, a to chyba najnormalniejsza rzecz w ka¬?dym ludzkim ¬?yciu (chyba). Mo¬?e kiedy¬? (w¬?tpi??) serwer wr??ci na wyszukiwark?? serwer??w i b??dzie mo¬?na po raz kolejny zagra?? na tym dziwnym serwerze. Mimo wszystko, (w co zupe¬?nie w¬?tpi?? ¬?e nadejdzie takie co¬?) dobrze by by¬?o gdyby VRocker zamiast gra?? w r??¬?ne gry, m??g¬?by chwilk?? posiedzie?? nad b¬???dami silnika LU i je poprawi??. Mo¬?e kiedy¬? b??dzie tu jaki¬? event na hamachi (chyba ¬?e b??dzie znowu Free VPS by WACEK).

//rwwpl
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Dzisiaj sobie podsumowa¬?em og??lnie my¬?li na temat tego serwera. Wywnioskowa¬?em ¬?e serwer da¬? rade si?? utrzyma?? miesi¬?c (gdyby nie problemy z VPS, to mo¬?liwe ¬?e by¬? by teraz, ale pewnie ukryty ze wzgl??du na magiczne bugowanie serwera). W sumie dzi??ki temu skryptowi, zrobi¬?em kolejny krok w skrypowaniu squirrel, wiem co kiedy¬? robi¬?em ¬?le ale pewnie jeszcze masa b¬???d??w przedemn¬?, przez moj¬? nieuwag?? oraz po¬?piech. Ale jak zawsze gdy mi ju¬? co¬? wychodzi, to nagle co¬? si?? wali, a to chyba najnormalniejsza rzecz w ka¬?dym ludzkim ¬?yciu (chyba). Mo¬?e kiedy¬? (w¬?tpi??) serwer wr??ci na wyszukiwark?? serwer??w i b??dzie mo¬?na po raz kolejny zagra?? na tym dziwnym serwerze. Mimo wszystko, (w co zupe¬?nie w¬?tpi?? ¬?e nadejdzie takie co¬?) dobrze by by¬?o gdyby VRocker zamiast gra?? w r??¬?ne gry, m??g¬?by chwilk?? posiedzie?? nad b¬???dami silnika LU i je poprawi??. Mo¬?e kiedy¬? b??dzie tu jaki¬? event na hamachi (chyba ¬?e b??dzie znowu Free VPS by WACEK).

//rwwpl