Theremin level up - Moderator!
Dodane przez rwwpl dnia April 20 2015 00:05:42
News o evencie p??¬?niej (troch?? p??¬?na godzina, i pewnie kto inny to napisz??), za to mam inn¬? informacje. Jako ¬?e Waluta nie wykazywa¬? si?? aktywno¬?ci¬? na LU-DM, postanowi¬?em go zdegradowa?? do gracza, aktualnie szuka¬?em tylko osoby kt??ra mog¬?a by go zast¬?pi?? (wiadomo ¬?e nie Jarz¬?b13, bo ju¬? lepszym wyborem by¬?by kewun xD). Akurat na serwerze siedzia¬? Theremin, da¬?em mu na chwilk?? level 2, troch?? popisali¬?my z nim na admin chacie, i zaproponowali¬?my (dok¬?adnie eXe^ i Wrzosio, bo m??j angielski jest w og??le taki pro ¬?e wstyd si?? pokazywa?? z tym...) i tak w¬?a¬?nie mamy pierwszego admina nie z polski, i p??ki co jedynego admina kt??ry nie jest w =DS=. Mam nadzieje ¬?e aktywno¬??? innych admin??w (maj¬?c na my¬?li Maychala) wzro¬?nie. Uwa¬?am ¬?e decyzja z Thereminem b??dzie dobr¬? decyzj¬?, poniewa¬? og??lnie gracz ma pozytywne kontakty chyba z wszystkimi na LU (co¬? jak Piterus na VC-MP, po za niekt??rymi wyj¬?tkami jak saksewordus).

//rwwpl
Rozszerzona zawarto∂ś newsa
News o evencie p??¬?niej (troch?? p??¬?na godzina, i pewnie kto inny to napisz??), za to mam inn¬? informacje. Jako ¬?e Waluta nie wykazywa¬? si?? aktywno¬?ci¬? na LU-DM, postanowi¬?em go zdegradowa?? do gracza, aktualnie szuka¬?em tylko osoby kt??ra mog¬?a by go zast¬?pi?? (wiadomo ¬?e nie Jarz¬?b13, bo ju¬? lepszym wyborem by¬?by kewun xD). Akurat na serwerze siedzia¬? Theremin, da¬?em mu na chwilk?? level 2, troch?? popisali¬?my z nim na admin chacie, i zaproponowali¬?my (dok¬?adnie eXe^ i Wrzosio, bo m??j angielski jest w og??le taki pro ¬?e wstyd si?? pokazywa?? z tym...) i tak w¬?a¬?nie mamy pierwszego admina nie z polski, i p??ki co jedynego admina kt??ry nie jest w =DS=. Mam nadzieje ¬?e aktywno¬??? innych admin??w (maj¬?c na my¬?li Maychala) wzro¬?nie. Uwa¬?am ¬?e decyzja z Thereminem b??dzie dobr¬? decyzj¬?, poniewa¬? og??lnie gracz ma pozytywne kontakty chyba z wszystkimi na LU (co¬? jak Piterus na VC-MP, po za niekt??rymi wyj¬?tkami jak saksewordus).

//rwwpl