Przetasowanie || Biznesy powracaj¬?!
Dodane przez Piterus dnia May 01 2015 15:40:42
Yo.
Powrotem bym tego nie nazywa¬? bo za kr??tko mnie nie by¬?o - z reszt¬? sytuacj?? z przyzwyczajenia ¬?ledz?? na bie¬?¬?co. Do sedna newsa: jeden z g¬???wnych administrator??w - eXe^ pono?? wyje¬?d¬?a na jaki¬? czas i nie b??dzie go mo¬?na spotka?? w internetach. Zbieg¬?o si?? to z wywaleniem za nieaktywno¬??? paru os??b, moim odej¬?ciem i zagmatwaniem z masterlist¬? LU, co z kolei prawdopodobnie ma zwi¬?zek z wy¬?¬?czeniem masterlisty 0.3 - starszej wersji VCMP. Z tego powodu w naszym staffie dosz¬?o do pewnych roszad:
- Nieaktywni Maychal i Theremin, a wcze¬?niej Waluta stracili swoje lvl'e na rzecz Genesisa i Vandiego, kt??rzy ostatnio pokazywali spore zainteresowanie sprawami naszego serwera i nie tylko. Obu pan??w mianowa¬? eXe^ przed swoim "odej¬?ciem" (o tym za chwil??) i by¬?a to jak najbardziej s¬?uszna decyzja.
- Fox zostaje na swoim lvlu z racji, ¬?e poprawi¬? nieco swoj¬? aktywno¬???.
- Wrzosio zosta¬? mianowany na Head Admina - zasadniczo by¬? nim ju¬? wcze¬?niej, teraz to tylko takie jakby potwierdzenie. Do tego jest naturalnym wsparciem Rww, wi??c lajt. Z eXe^ zobaczymy jak si?? sytuacja rozwinie. Na ten moment jako w¬?a¬?ciciel hostu i wsp??¬?tw??rca serwera r??wnie¬? zachowuje sw??j lvl.
- Rww wiadomo. Pr??cz tego na najwy¬?szy lvl powr??ci¬?em tak¬?e ja i niech tak jest, a zobaczymy co b??dzie dalej. Na ten moment ten zabieg by¬? potrzebny by ogarn¬??? par?? spraw "od ¬?rodka", a z aktywno¬?ci¬? w graniu pewnie b??dzie jak zak¬?ada¬?em wcze¬?niej, czyli w praktyce b??d?? tylko jakby si?? dzia¬?o co¬? wi??kszego.

Druga sprawa, serwer znik¬? z masterlisty i nie wiadomo do ko??ca co jest tego powodem. By?? mo¬?e ma to jaki¬? zwi¬?zek z VCMP, o czym wspomnia¬?em wy¬?ej. W wolnej chwili Rww ogarnie czy na pewno wszystko dzia¬?a jak powinno, a je¬?li nie to b??dzie trzeba interweniowa?? u tw??rc??w.
Naprawione!

Tymczasem tyle.@RwwpL:

Chcia¬?bym poinformowa?? ¬?e biznesy powracaj¬? na serwer, i s¬? ju¬? w 80% sko??czone (aktualnie nie mo¬?na tylko wsp??¬?dzieli?? komu¬? biznesu).
Rozszerzona zawarto∂ś newsa