VC-DM zawieszone / Post??p LH-MP / Plany LU-DM
Dodane przez rwwpl dnia May 07 2015 14:06:52
Przede wszystkim newsa chc?? zacz¬??? od informacji, ¬?e VC-DM jest zawieszone! Przynajmniej na ten moment. Je¬?eli ju¬? bym mia¬? nad tym pracowa??, to na wersji 0.3, ale ¬?e w tej wersji wy¬?¬?czon¬? masterlist??, to nie widz?? sensu kombinowa?? i marnowa?? czas. Za to 0.4 nie jest tak stabilne, jak by?? powinno, dodatkowo ten multi nie jest sko??czony.

Inn¬? informacj¬?, jak¬? chc?? tu napisa??, jest post??p LH-MP (Lost Heaven Multi Player, czyli multi do gry Mafia 1). Dzisiaj po d¬?ugim czasie wchodz?? na ich stron??, poczyta¬?em kilka wiadomo¬?ci, i w sumie jest jaki¬? post??p, i to w najwa¬?niejszej rzeczy, czyli w synchronizacji. Pami??tam jak na testach ka¬?dy gracz "warpowa¬?" po ulicy, ciekawe jak to b??dzie wygl¬?da¬?o najbli¬?szych testach, kt??re podobno maj¬? by?? niebawem.

Wracaj¬?c na nasz serwer, aktualnie by¬? ma¬?y nieporz¬?dek, kt??ry powoli si?? ogarnia. Je¬?eli chodzi o aktualizacje LU-DM, aktualnie ich sporo nie b??dzie, b??d¬? to g¬???wnie poprawki wiadomo¬?ci, b¬???d??w w skrypcie itp... Sam teraz nie b??d?? mia¬? sporo czasu na gr??, ale sam te¬? nie jestem, wi??c tragedii raczej nie b??dzie. Szczeg??lnie nie b??d?? mia¬? czasu w najbli¬?sze 3 dni, pow??d macie w moim profilu, jak dobrze poszukacie.

Je¬?eli znacie jakie¬? b¬???dy z LU-DM, to zg¬?aszajcie.//rwwpl

Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Przede wszystkim newsa chc?? zacz¬??? od informacji, ¬?e VC-DM jest zawieszone! Przynajmniej na ten moment. Je¬?eli ju¬? bym mia¬? nad tym pracowa??, to na wersji 0.3, ale ¬?e w tej wersji wy¬?¬?czon¬? masterlist??, to nie widz?? sensu kombinowa?? i marnowa?? czas. Za to 0.4 nie jest tak stabilne, jak by?? powinno, dodatkowo ten multi nie jest sko??czony.

Inn¬? informacj¬?, jak¬? chc?? tu napisa??, jest post??p LH-MP (Lost Heaven Multi Player, czyli multi do gry Mafia 1). Dzisiaj po d¬?ugim czasie wchodz?? na ich stron??, poczyta¬?em kilka wiadomo¬?ci, i w sumie jest jaki¬? post??p, i to w najwa¬?niejszej rzeczy, czyli w synchronizacji. Pami??tam jak na testach ka¬?dy gracz "warpowa¬?" po ulicy, ciekawe jak to b??dzie wygl¬?da¬?o najbli¬?szych testach, kt??re podobno maj¬? by?? niebawem.

Wracaj¬?c na nasz serwer, aktualnie by¬? ma¬?y nieporz¬?dek, kt??ry powoli si?? ogarnia. Je¬?eli chodzi o aktualizacje LU-DM, aktualnie ich sporo nie b??dzie, b??d¬? to g¬???wnie poprawki wiadomo¬?ci, b¬???d??w w skrypcie itp... Sam teraz nie b??d?? mia¬? sporo czasu na gr??, ale sam te¬? nie jestem, wi??c tragedii raczej nie b??dzie. Szczeg??lnie nie b??d?? mia¬? czasu w najbli¬?sze 3 dni, pow??d macie w moim profilu, jak dobrze poszukacie.

Je¬?eli znacie jakie¬? b¬???dy z LU-DM, to zg¬?aszajcie.//rwwpl