AK League dobieg¬?o ko??ca!
Dodane przez Vandi dnia June 08 2015 22:09:57
W dniach 13 maja - 7 czerwca 2015 odby¬? si?? pierwszy w historii serwera turniej AK League. Og??lnie graczy zapisa¬?o si?? 15-tu graczy, lecz po banach, wycofaniach si?? itp zosta¬?o 9-ciu. Wi??kszo¬??? spotka?? zosta¬?a rozegrana w terminie poza czterema. Mistrzem zosta¬? Theremin, drugie miejsce zaj¬?¬? Danielius, a trzecie ja!
Teraz o samej organizacji. No nie wszyscy mogli rozegra?? wszystkie mecze, bo nie mieli czasu, jedni dostali bana, a inni byli nieaktywni, ale c??¬? tego unikn¬??? si?? chyba nie da¬?o. Na pocz¬?tku co by¬?o mi¬?e zainteresowanie turniejem by¬?o ogromne co by¬?o naprawd?? mi¬?e, meczy by¬?o od groma i ci??¬?ko by¬?o to ogarn¬???. Sam pope¬?ni¬?em par?? b¬???d??w, na przyk¬?ad mecz Banii z Jarz¬?bem odby¬? si?? dwa razy i ten drugi musia¬? zosta?? anulowany. Czasami nie da¬?o si?? zapanowa?? nad graczami z zagranicy jak Huebond, Vercetty, czy Fabian.. Ale og??¬?em na meczach cz??sto widownia by¬?o du¬?a, zmagania ogl¬?da¬?o po kilku graczy, kt??rzy czasem bawili si?? w minizak¬?ady bukmacherskie. A propos tego sam zorganizowa¬?em jeden z okazji walki o mistrzostwa Theremina i Danieliusa

Postawili na Theremina:
-SzymonPL (500$)
-PerikiyoXD (1600$)
Postawili na Danieliusa:
-BaniaPL (2.000$)
-KarnyBanan (15.015$)
Pula: 19115$
Wygrane:
Szymon PL - 4587$
PerikiyoXD - 14528$


Dzi??kuj?? wszystkim za aktywno¬??? i pomoc przy wytykaniu b¬???d??w, no i za pomoc w organizacji i podsuwanie pomys¬???w.

SCREENY Z TURNIEJU W ROZWINI??CIU NEWSA! (w okropnej rozdzielczo¬?ci gdy¬? na wy¬?szych psuje mi si?? celowanie - jakby kto¬? jakie¬? mia¬? od siebie - wysy¬?ajcie na pw!)
Rozszerzona zawarto∂ś newsa

Tak prezentuje si?? podium AK League!


Pojedynek zbanowanych, w kt??rym zanotowano najwy¬?sze zwyci??stwo - Lemos_Alex pokona¬? Antka 23:0


Widok z telewizyjnego Dodo na mecz Vandi vs Waluta (8-5) - mozna powiedzie??, ¬?e z lotu ptaka.


Widzowie uwa¬?nie patrz¬? na tocz¬?cy si?? w oddali mecz Antek vs Bania (7-7)


Widzowie podczas meczu Waluta vs Jarz¬?b.


Mecz Banan vs Waluta najwyra¬?niej przyci¬?gn¬?¬? du¬?¬? ilo¬??? fan??w.


Podczas ??w meczu dosz¬?o nawet do burd mi??dzy kibicami DS i BS!


Bardziej odg??rny widok na mecz Pav vs Antek.


Waluta vs Genesis


Walka w meczu Cementa z Walut¬? przenios¬?a si?? na trybuny + mistrzowski komentarz Genesisa. "natomiast Cement wydaje si?? by?? mocno zmieszany."


Widzowie podczas meczu Bania vs Antek.


W meczu Waluty z Vandim na arenie pojawi¬? si?? pseudokibic!