Niemo¬?liwe staje si?? mo¬?liwe
Dodane przez Wrzosio dnia June 14 2015 13:59:00
Tytu¬?em newsa chcia¬?bym nawi¬?za?? do wczorajszej sytuacji, kt??ra wydarzy¬?a si?? na serwerze.

Ot??¬? cofnijmy si?? pami??cia do dnia 19 kwietnia 2015. Odby¬? si?? wtedy Jubileuszowy event, na kt??rym ustanowiono nowy rekord frekwencji - 20 graczy! Dlaczego wspominam o tym wydarzeniu? Chc?? powiedzie??, ¬?e ustanowiony tam rekord ju¬? nie obowi¬?zuje! Wczorajszego wieczoru pomi??dzy 21, a 22 zosta¬? ustanowiony nowy rekord - 23 graczy! (chwil?? by¬?o 24, ale gracze nie zd¬?¬?yli zrobi?? screena)

Chcia¬?bym podzi??kowa?? graczom, kt??rzy nas nie opu¬?cili, kt??rzy do nas wr??cili, oraz tych kt??rzy od niedawna s¬? cz??¬?ci¬? spo¬?ecze??stwa serwera LU-DM! Cieszymy si??, ¬?e serwer nie stoi pusty tylko bardzo cz??sto wida?? graczy, kt??rzy na nim graj¬?, chwa¬?a wam za to. Daje to wielkie mo¬?liwo¬?ci na przysz¬?o¬??? i mo¬?e ju¬? nie d¬?ugo b??dziemy ¬?wi??towa?? zape¬?nienie serwera w 100%!Pozdrawiam.

PS. eXe^, dogoni¬?em Ci?? w newsach! XD

Rozszerzona zawarto∂ś newsa
Tytu¬?em newsa chcia¬?bym nawi¬?za?? do wczorajszej sytuacji, kt??ra wydarzy¬?a si?? na serwerze.

Ot??¬? cofnijmy si?? pami??cia do dnia 19 kwietnia 2015. Odby¬? si?? wtedy Jubileuszowy event, na kt??rym ustanowiono nowy rekord frekwencji - 20 graczy! Dlaczego wspominam o tym wydarzeniu? Chc?? powiedzie??, ¬?e ustanowiony tam rekord ju¬? nie obowi¬?zuje! Wczorajszego wieczoru pomi??dzy 21, a 22 zosta¬? ustanowiony nowy rekord - 23 graczy! (chwil?? by¬?o 24, ale gracze nie zd¬?¬?yli zrobi?? screena)

Chcia¬?bym podzi??kowa?? graczom, kt??rzy nas nie opu¬?cili, kt??rzy do nas wr??cili, oraz tych kt??rzy od niedawna s¬? cz??¬?ci¬? spo¬?ecze??stwa serwera LU-DM! Cieszymy si??, ¬?e serwer nie stoi pusty tylko bardzo cz??sto wida?? graczy, kt??rzy na nim graj¬?, chwa¬?a wam za to. Daje to wielkie mo¬?liwo¬?ci na przysz¬?o¬??? i mo¬?e ju¬? nie d¬?ugo b??dziemy ¬?wi??towa?? zape¬?nienie serwera w 100%!Pozdrawiam.

PS. eXe^, dogoni¬?em Ci?? w newsach! XD