LU-DM Team
Konfigurowanie ustawień VC-MP - Wersja do druku

+- LU-DM Team (http://ludmpolska.ct8.pl/mybb)
+-- Dział: GTA Vice City / Vice City Multiplayer (http://ludmpolska.ct8.pl/mybb/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Dział: Pomoc (http://ludmpolska.ct8.pl/mybb/forumdisplay.php?fid=34)
+---- Dział: Poradniki (http://ludmpolska.ct8.pl/mybb/forumdisplay.php?fid=63)
+---- Wątek: Konfigurowanie ustawień VC-MP (/showthread.php?tid=287)Konfigurowanie ustawień VC-MP - Xenon - 04-17-2016

Witam.
W tym poradniku chciałbym pokazać, w jaki sposób można skonfigurować ustawienia klienta.
Można to zrobić na dwa sposoby:
 • Edytując plik vcmp_config.txt znajdujący się w %APPDATA%\VCMP\04beta\;
 • Wpisując opcję w trakcie gry na czacie, poprzedzając ją komendą /setconfig.
Uwaga, Zmiana niektórych wartości może doprowadzić do zawieszenia gry przy uruchamianiu. Zaleca się zrobić kopię w/w pliku.

>=04rel004:
 • game_antialias [0 - 2] - Poziom Antyaliasingu, domyślnie 0;
 • game_menuonrestore [0 - 1] - Menu pauzy po powrocie do gry, domyślnie 0;
 • game_windowed [0 - 1] - Uruchamianie gry w oknie, domyślnie 0;
 • game_framereserve [0 - 100] - Czas oczekiwania gry na kolejną ramkę, domyślnie 10;
 • game_showdebug [0 - 1] - Dane Debugowania na czacie, domyślnie 0;
 • game_sensitivity [0.000000 - +Inf] - Czułość myszy, domyślnie 0.000000
 • game_sensitivity_ratio [0.500000 - 2.000000] - Ratio czułości myszy, domyślnie 1.200000
 • game_streammem [1 - 2048] - Ilość pamięci przeznaczonej na ładowanie tekstur, domyślnie 80;
 • game_reconattempts [0 - 2147483647] - Ilość prób połączenia się z serwerem, domyślnie 3;
 • game_reportcrashes [0 - 1] - Wysyłanie raportu o Crashu do murzyna, domyślnie 1;
 • splash_loadbarbgcol [AARRGGBB] - Kolor tła paska postępu w HEX, domyślnie FF9B327D - ██;
 • splash_loadbarfgcol [AARRGGBB] - Kolor paska postępu w HEX, domyślnie FFFF96E1 - ██;
 • con_fontname [String] - Czcionka czatu, domyślnie Verdana;
 • con_fontgap [-2 - 5] - Odstęp między znakami, domyślnie 0;
 • con_fontscale [-Inf - +Inf] - Skala czcionki czatu, domyślnie 1.000000;
 • con_numoflines [0 - 30] - Ilość linii czatu, domyślnie 15;
 • con_disappear [0 - 300] - Czas w milisekundach, po jakim będą znikać linię czatu, domyślnie 45;
 • con_logging [0 - 3] - Czas w sekundach, po jakim zostanie zaktualizowany log serwera, domyślnie 3;
 • con_fillcolour [AARRGGBB] - Kolor wypełnienia konsoli w HEX, domyślnie BB666666 - ██;
 • con_typeloc [0 - 1] - Pozycja wpisywania tekstu [0 - Wpisywanie u dołu czatu, 1 - wpisywanie nad czatem], domyślnie 1;
 • scb_scale [-Inf - +Inf] - Skala tabeli, domyślnie 1.000000;
 • scb_edgescale [-Inf - +Inf] - Grubość ramki tabeli, domyślnie 0.400000;
 • scb_edgecolour [AARRGGBB] - Kolor ramki tabeli, domyślnie 66C0C0C0 - ██;
 • scb_edgecolour [AARRGGBB] - Kolor wypełnienia tabeli, domyślnie 77000000 - ██;
 • scb_captioncolour [AARRGGBB] - Kolor podpisów nad tabelą [ID, Name, Score, Ping], domyślnie FF606060 - ██;
 • scb_scorepingidcol [AARRGGBB] - Kolor wyników tabeli [ID, Name, Score, Ping], domyślnie FF808080 - ██;
 • scb_underlinecolour [AARRGGBB] - Kolor linii nad wynikami tabeli, domyślnie 66FFFFFF - ██;
 • scb_highlightcolour [AARRGGBB] - Kolor wypełnienia wyników tabeli, domyślnie 660066DD - ██;
 • scb_serverinfocolour [AARRGGBB] - Kolor nazwy serwera w tabeli, domyślnie AAFFFFFF - ██;
 • scb_countcolour [AARRGGBB] - Kolor licznika ilości graczy, domyślnie 99FF0000 - ██;
 • scb_versioncolour [AARRGGBB] - Kolor wersji VC-MP w tabeli, domyślnie 44555555 - ██;
 • scb_scrollbgcolour [AARRGGBB] - Kolor tła scrolla tabeli, domyślnie AA000000 - ██;
 • scb_scrollbarcolour [AARRGGBB] - Kolor scrolla tabeli, domyślnie AABBBBBB - ██;
 • tag_scale [0.100000 - 10.000000] - Wielkość tagu, domyślnie 1.000000;
 • tag_quality [0 - 3] - Jakość tagu, domyślnie 1;
 • tag_maxdist [5.000000 - 300.000000] - Maksymalna odległość, z której jest widziany tag, domyślnie 100.000000;
 • tag_zoffset [-Inf - +Inf] - Pozycja Z tagu, domyślnie 1.300000;
 • tag_Fontname [String] - Czcionka tagu, domyślnie Arial;
 • bar_bgenabled [0 - 1] - Obwódka paska zdrowia i kamizelki, domyślnie 0;
 • bar_bgcolour [AARRGGBB] - Kolor obwódki paska zdrowia i kamizelki, domyślnie 00606060 - ██;
 • bar_armourcol [AARRGGBB] - Kolor paska kamizelki, domyślnie 00AAAAAA - ██;
 • bar_armourxcol [AARRGGBB] - Kolor paska kamizelki, gdy przekroczy wartość 200, domyślnie 004499FF - ██;
 • bar_healthcolmin [AARRGGBB] - Kolor paska zdrowia, gdy osiągnie >=0, jeśli wartość jest większa - kolor zostaje zmieszany z bar_healthcolmax, domyślnie 00FF0000 - ██;
 • bar_healthcolmax [AARRGGBB] - Kolor paska zdrowia, gdy osiągnie <=100, jeśli wartość jest mniejsza - kolor zostaje zmieszany z bar_healthcolmin, domyślnie 0000AA00 - ██;
 • bar_healthxcol [AARRGGBB] - Kolor paska zdrowia, gdy przekroczy wartość 200, domyślnie 004499FF - ██;
 • game_passengerkey - Wsiadanie do pojazdu jako pasażer, domyślnie 86 - V;
 • con_openkey - Otwieranie konsoli, domyślnie 9 - TAB;
 • con_resizekey - Zmiana ilości linii czatu, domyślnie 118 - F7;
 • con_scrollupkey - Przewijanie tekstu konsoli w górę, domyślnie 33 - Page Up;
 • con_scrolldownkey - Przewijanie tekstu konsoli w dół, domyślnie 34 - Page Down;
 • con_scrolldownkey - Przewijanie tekstu konsoli w dół, domyślnie 34 - Page Down;
 • con_jumptopkey - Przejście do początku konsoli, domyślnie 36 - Home;
 • con_jumpbottomkey - Przejście do końca konsoli, domyślnie 35 - End;
 • scb_openkey - Otwieranie tabeli punktów, domyślnie 116 - F5;
 • scb_netstatskey - Otwieranie statystyk połączenia, domyślnie 117 - F6;
 • scb_scrollupkey - Przewijanie w górę, domyślnie 33 - Page Up;
 • scb_scrolldownkey - Przewijanie w dół, domyślnie 34 - Page Down;
 • scb_capturekey - Utworzenie zrzutu ekranu, domyślnie 119 - F8;
 • scr_shortmsg - Skrócone informacje, np. O zrzucie ekranu, domyślnie 0;

Dostępne od 04rel005:
 • game_radar_scale [0.000000 - +Inf] - Rozmiar radaru, domyślnie 1.000000;
 • game_radar_scalekey - Zmiana rozmiaru radaru, domyślnie 120 - F9;
 • scr_directory - Folder zapisu zrzutów ekranu, domyślnie puste;
 • scr_compression [0 - 9] - Kompresja zrzutów ekranu, domyślnie 5;
Przykłady:
 • Wartości odzwierciedlające ilość słupków czułości myszy z menu [game_sensitivity]

Na tę chwilę to wszystkie opcję z pliku konfiguracyjnego [23.06.2018]. Jeśli pojawią się nowe w przyszłych aktualizacjach - zostaną dodane do listy.RE: Konfigurowanie ustawień VC-MP - rww - 04-17-2016

Widzę że jednak warto było czekać ;) Jest zajebiście.

Nie rozumiem dalej do czego służy

game_framereserve


RE: Konfigurowanie ustawień VC-MP - Xenon - 10-03-2017

Dodano parę przykładów;


RE: Konfigurowanie ustawień VC-MP - Xenon - 06-23-2018

Dodano opcje z 04rel005.